Semináře a akce Katedry matematiky PedF MU
Seminář KMa PdF MU a MPS JČMF - jaro 2016

Seminář KMa PdF MU a MPS JČMF - podzim 2015

Konference "Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách", zasedací místnosti PdF MU Brno, Poříčí 7, 15.6.-17. 6. 2015.   Podrobnější informace.    Program.

Seminář KMa PdF MU a MPS JČMF - jaro 2015

Seminář KMa PdF MU a MPS JČMF - podzim 2014   přednáška 5.11.2014 zrušena

Konference "Moderní trendy ve výuce matematiky a přírodních věd IV," 25.11. 2014, zasedací místnost Pedagogické fakulty MU, Poříčí 7, Brno, od 9:00

Setkání učitelů a studentů matematiky: projekt "Nadaní žáci", 26.11. 2014, Poříčí 31, učebna 32, od 10:00

Seminář KMa PdF MU a MPS JČMF - jaro 2014

Seminář KMa PdF MU a MPS JČMF - podzim 2013

Konference "Moderní trendy ve výuce matematiky a přírodních věd," 27.11. 2013, zasedací místnost Pedagogické fakulty MU, Poříčí 7, Brno

Setkání učitelů a studentů matematiky: možnosti alternativních přístupů ve výuce matematiky na ZŠ, 13.11. 2013, Pozvánka

Seminář KMa PdF MU a MPS JČMF - jaro 2013

Seminář KMa PdF MU a MPS JČMF - podzim 2012

Setkání učitelů a studentů matematiky, 5.12. 2012 (Problematika slovních a aplikačních úloh řešených na základní škole)

Seminář KMa PdF MU a MPS JČMF - jaro 2012

Seminář KMa PdF MU a MPS JČMF - podzim 2011

Setkání učitelů a studentů matematiky, 14.12. 2011

Seminář KMa PdF MU a MPS JČMF - jaro 2011   přednáška z 18.5.2011 přesunuta na 4.5.2011,  přednáška 25.5.2011 pro nemoc zrušena

Setkání učitelů matematiky, 3.11. 2010

Seminář KMa PdF MU a MPS JČMF - podzim 2010   přednáška 15.12.2010 zrušena

Seminář KMa PdF MU a MPS JČMF - jaro 2010

Setkání učitelů matematiky, 21.10. 2009

Seminář KMa PdF MU a MPS JČMF - podzim 2009

Seminář KMa PdF MU a MPS JČMF - jaro 2009

Seminář KMa PdF MU a MPS JČMF - podzim 2008

Seminář KMa PdF MU a MPS JČMF - jaro 2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1993

1992

1989

1988

1987


Tyto stránky jsou umístěny na serveru Pedagogické fakulty MU.