Katedra matematiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,
Centrum pro další vzdělávání učitelů Masarykovy univerzity
si Vás dovolují pozvat na

S E M I N Á Řvěnovaný vybraným partiím matematiky a didaktiky matematiky, pořádaný v rámci aktivit brněnské pobočky JČMF, s tímto programem:
Datum Přednášející Téma přednášky
14.1. Prof. RNDr. J. Chvalina, DrSc.
(FE VUT Brno, PdF MU Brno)
Cayleyovy grafy funkcí
17.3.PhDr. Jiřina Novotná, Ph.D.
(PdF MU Brno)
Autonomní automaty modelované afinními zobrazeními
31.3.Prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc.
(FAST VUT Brno)
Princip retraktu v teorii diferenciálních rovnic
14.4.Prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc.
(PřF MU Brno)
Extrémy bez derivací
28.4. Prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.
(PřF UP Olomouc)
Algebraické metody v teorii geodetických zobrazení a jejich zobecnění
12.5. Prof. RNDr. Vítězslav Novák, DrSc.
(PdF MU Brno)
Vnoření posetů do polosvazů
13.10. RNDr. Blažena Švandová, Ph.D.
(PdF MU Brno)
Platónův Parmenidés -- počátek logiky
27.10. RNDr. Roman Plch, Ph.D.
(PřF MU Brno)
Využití MAPLU ve výuce matematické analýzy
10.11. Doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc.
(PřF MU Brno)
Co jsou to funkcionální diferenciální rovnice a co je o nich známo
24.11. Doc. PhDr. Oliver Žídek, CSc.
(PdF UK Bratislava)
Kombinované využitie elektronických didaktických prostriedkov a tradičnych pomocok
8.12. Prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc.
(FE VUT Brno, PdF MU Brno)
Rozklady mocnin spojnicových hypergrup determinovaných algebraickými prostory


Seminář zasedá v uvedených dnech vždy od 13:45 v posluchárně č. 31 v budově Pedagogické fakulty v Brně, Poříčí 31, 1. poschodí.
Všichni zájemci, i o jednotlivá témata, jsou srdečně zváni.

Doc. RNDr. Václav Viktora, CSc., Ph.D., vedoucí KMa PdF MU Brno
Prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc., vedoucí KM FE VUT Brno, člen KM PdF MU, člen výboru brněnské pobočky JČMF
Mgr. Pavel Řehák, Ph.D., vedoucí semináře
Tyto stránky jsou umístěny na serveru Pedagogické fakulty MU.