Katedra matematiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity pořádá

S E M I N Á Ř
Datum Téma přednášky
17. 3. 1988 Heronův vzorec a jeho zobecnění
31. 3. 1988 Několik trigonometrických vztahů
14. 4. 1988 Poznámky o inversním zobrazení
28. 4. 1988 O některých úlohách z mezinárodní olympiády
12. 5. 1988 Úplnost reálné osy a její ekvivalenty I
26. 5. 1988 Úplnost reálné osy a její ekvivalenty II
9. 6. 1988 O vědecké výchově k teorii vyučování matematiceTyto stránky jsou umístěny na serveru Pedagogické fakulty MU.