Katedra matematiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,
Centrum pro další vzdělávání učitelů Masarykovy univerzity
si Vás dovolují pozvat na

S E M I N Á Řvěnovaný vybraným partiím matematiky a didaktiky matematiky, pořádaný v rámci aktivit brněnské pobočky JČMF, s tímto programem:
Datum Přednášející Téma přednášky
20.3. Prof. RNDr. J. Chvalina, DrSc.
(FE VUT Brno, PdF MU Brno)
Abelizace slabě asociativních hyperokruhů jakožto reflexe
3.4. Prof. RNDr. J. Šlapal, CSc.
(FE VUT Brno)
Digitální topologie
17.4. RNDr. R. Blažková, CSc.
(PdF MU Brno)
Transformace odborných matematických disciplín do školské matematiky
15.5. Prof. RNDr. V. Novák, DrSc.
(PdF MU Brno)
Orientace a uspořádání
22.5. RNDr. J. Beránek, CSc.
(PdF MU Brno)
Dirichletův princip
23.10. Prof. RNDr. V. Novák, DrSc.
(PdF MU Brno)
O jednom problému z teorie lineárně uspořádaných množin
6.11.Mgr. M. Panák, Ph.D.
(MÚ AVČR)
Způsoby přípravy na matematickou olympiádu
20.11. Doc. RNDr. V. Viktora, CSc.
(PdF MU Brno)
Polookruhy ve školské matematice
4.12. PaedDr. B. Růžičková, Ph.D.
(PdF UP Olomouc)
Aktivizace žáka při osvojování učiva o dělitelnosti pomocí "PARI SYSTÉMU"
18.12. PhDr. J. Novotná, Ph.D.
(PdF MU Brno)
Spojovací hypergrupy sestrojené nad polookruhem jistých komplexních čtvercových matic


Seminář zasedá v uvedených dnech vždy od 13,45 do 15,OO hodin v posluchárně č. 3O v budově Pedagogické fakulty v Brně, Poříčí 31, 1. poschodí.
Všichni zájemci, i o jednotlivá témata, jsou srdečně zváni.

Doc. RNDr. Václav Viktora, CSc., Ph.D., vedoucí KMa PdF MU Brno
Prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc., vedoucí KM FE VUT Brno, člen KM PdF MU, člen výboru brněnské pobočky JČMF
Tyto stránky jsou umístěny na serveru Pedagogické fakulty MU.