Katedra matematiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,
Centrum pro další vzdělávání učitelů Masarykovy univerzity
si Vás dovolují pozvat na

S E M I N Á Řvěnovaný vybraným partiím matematiky a didaktiky matematiky, pořádaný v rámci aktivit brněnské pobočky JČMF, s tímto programem:
Datum Přednášející Téma přednášky
28.2. Mgr. Vladimír Záhoranský
(PřF MU Brno)
Práce s matematickými lineárními zápisy pro těžce zrakově postižené
14.3. doc. RNDr. Jiří Novotný, CSc.
(FAST VUT Brno, PdF MU Brno)
Pawlakovy stroje a hrubé množiny
28.3.Mgr. Irenka Sytařová
(PdF MU Brno)
Výchova ke správnému pochopení pojmu funkce a jejich aplikací
11.4. Prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc.
(FE VUT Brno, PdF MU Brno)
Centralizátorové funkcionální rovnice s kvadratickým jádrem
25.4. Mgr. Petr Vašík, Ph.D.
(FSI VUT Brno)
Aplikace moderní diferenciální geometrie
9.5. doc RNDr. Oľga Nánásiová, Ph.D.
(StF STU Bratislava)
Kauzalita a pravděpodobnost
10.10. Mgr. Josef Nohýnek
(PdF MU Brno)
k-tkáně a kvazigrupy
17.10. doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, CSc.
(Žilinská univerzita)
Najvačšie výzvy matematiky v globalizovanom svete
31.10. doc. RNDr. Edita Partová, CSc.
(PdF UK Bratislava)
Vplyn počitadiel na algoritmy základných aritmetických operácií
14.11. studenti PdF MU Brno
Oborově fakultní seminář (prezentace výsledků výzkumné činnosti studentů)
21.11. budou upřesněni
Seminář věnovaný 70. narozeninám doc. V. Viktory
5.12. PaedDr. Katarína Žilková, Ph.D.
(PdF UK Bratislava)
Aktuálne problémy didaktiky matematiky v prostredí IKT


Seminář zasedá v uvedených dnech vždy od 14:20 v posluchárně č. 32 v budově Pedagogické fakulty v Brně, Poříčí 31, 1. poschodí.
Všichni zájemci, i o jednotlivá témata, jsou srdečně zváni.

Doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc., vedoucí KMa PdF MU Brno
Prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc., vedoucí KM FE VUT Brno, člen KM PdF MU, člen výboru brněnské pobočky JČMF
Doc. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D., vedoucí semináře
Tyto stránky jsou umístěny na serveru Pedagogické fakulty MU.