Katedra matematiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,
Centrum pro další vzdělávání učitelů Masarykovy univerzity
si Vás dovolují pozvat na

S E M I N Á Řvěnovaný vybraným partiím matematiky a didaktiky matematiky, pořádaný v rámci aktivit brněnské pobočky JČMF, s tímto programem:
Datum Přednášející Téma přednášky
28.3. Prof. RNDr. J. Chvalina, DrSc.
(PdF MU Brno)
Diferenciální polookruhy jistých komplexních čísel a funkcí
11.4. Doc. RNDr. Alexander Meduna, CSc.
(VUT Brno)
Desetiletá zkušenost z pedagogických aktivit v USA
25.4. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
(PdF MU Brno)
Teorie množin v úlohách
9.5. Doc. RNDr. Petr Emanovský, Dr.
(PdF UP Olomouc)
Náměty pro algebraický seminář
1.4. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D.
(PdF MU Brno)
Kalkulus na Time Scales (aneb sjednocení diferenciálního a diferenčního počtu) a jeho aplikace v kvalitativní teorii dynamických rovnic


Seminář zasedá v uvedených dnech vždy od 13,45 do 15,OO hodin v posluchárně č. 3O v budově Pedagogické fakulty v Brně, Poříčí 31, 1. poschodí.
Všichni zájemci, i o jednotlivá témata, jsou srdečně zváni.

RNDr. Jaromír Vyoral Centrum pro další vzdělávání učitelů MU
Prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc., vedoucí katedry matematiky PdF MU člen výboru brněnské pobočky JČMF
Tyto stránky jsou umístěny na serveru Pedagogické fakulty MU.