Katedra matematiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,
Centrum pro další vzdělávání učitelů Masarykovy univerzity
si Vás dovolují pozvat na

S E M I N Á Řvěnovaný vybraným partiím matematiky a didaktiky matematiky, pořádaný v rámci aktivit brněnské pobočky JČMF, s tímto programem:
Datum Přednášející Téma přednášky
2.3. Prof. RNDr. J. Chvalina, DrSc.
(FE VUT Brno, PdF MU Brno)
Rozklady mocnin spojnicových hypergrup determinovaných algebraickými prostory II
23.3.Mgr. Vojtěch Žádník, Ph.D.
(PdF MU Brno)
Sharpeho interpretace Cartanova zobecnění Kleinova Erlangenského programu
30.3.Prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.
(PřF UP Olomouc)
Geodetická zobrazení Riemannových prostorů a jejich zobecnění
13.4.Prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc.
(MFF UK Praha)
Problém pravdy v teorii množin
20.4. PhDr. Alena Šarounová, CSc.
(MFF UK Praha)
Grafická komunikace (grafy, diagramy atd. ve škole a v praxi, využití mezipředmětových vztahů, zneužití v reklamě)
27.4. Doc. RNDr. Jan Čermák, CSc.
(FSI VUT Brno)
Diferenciální rovnice se zpožděním a jejich specifika
11.5. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D.
(MÚ AVČR Brno, PdF MU Brno)
Pololineární diferenciální rovnice
5.10. Doc. RNDr. Jiří Vanžura, CSc.
(MÚ AVČR Brno)
Vektorová pole na sférách
19.10. Doc. RNDr. Roman Hilscher, Ph.D.
(PřF MU Brno)
Podmínky optimality ve variačním počtu
2.11. PhDr. Alena Šarounová, CSc.
(MFF UK Praha)
Zlatý řez - mystika či realita?
16.11. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.
(ÚM MZLU Brno)
Tvorba interaktivních matematických kvízů (ukázky, možnosti, návody a zkušenosti s programem AcroTeX)
30.11. Prof. RNDr. František Kuřina, DrSc.
(PdF Univerzita Hradec Králové)
Vyučování matematice a kultivace kompetencí
14.12. Mgr. Pavlína Račková
(KMa Univerzita obrany Brno)
Fredholmovy operátory 2. druhu


Seminář zasedá v uvedených dnech vždy od 13:45 v posluchárně č. 32 v budově Pedagogické fakulty v Brně, Poříčí 31, 1. poschodí.
Všichni zájemci, i o jednotlivá témata, jsou srdečně zváni.

RNDr. Jaroslav Beránek, CSc., vedoucí KMa PdF MU Brno
Prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc., vedoucí KM FE VUT Brno, člen KM PdF MU, člen výboru brněnské pobočky JČMF
Mgr. Pavel Řehák, Ph.D., vedoucí semináře
Tyto stránky jsou umístěny na serveru Pedagogické fakulty MU.