Katedra matematiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,
Centrum pro další vzdělávání učitelů Masarykovy univerzity
si Vás dovolují pozvat na

S E M I N Á Řvěnovaný vybraným partiím matematiky a didaktiky matematiky, pořádaný v rámci aktivit brněnské pobočky JČMF, s tímto programem:
Datum Přednášející Téma přednášky
1.3. RNDr. Pavel Šišma, Dr.
(PřF MU Brno)
Příprava středoškolských učitelů matematiky v letech 1849-1945
15.3.RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
(PřF MU Brno)
Matematika inspirovaná biologií
22.3.Mgr. Lenka Zalabová
(PřF MU Brno)
Symetrické prostory
5.4.Mgr. Lenka Lomtatidze, Ph.D.
(PřF MU Brno)
Některé netradiční úlohy o křivkách
19.4. Prof. RNDr. František Neuman, DrSc.
(MÚ AV ČR Brno, FE VUT Brno)
Transformace a kanonické tvary
3.5. Prof. RNDr. J. Chvalina, DrSc..
(FE VUT Brno, PdF MU Brno)
10 let po "Deseti lekcích" G. C. Roty
17.5. Prof. RNDr. Jan Kopka, CSc.
(PdF UJEP Ústí nad Labem)
Výzkumný přístup při výuce matematiky
11.10. RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D.
(PřF MU Brno)
Využití programu MAPLE ve výuce matematiky
25.10. Mgr. Jaroslav Hrdina
(PřF MU Brno)
Úvod do orbiet
8.11. Mgr. Vojtěch Žádník, Ph.D.
(PdF MU Brno)
Co jest tenzor
22.11. Mgr. Jan Komenda, Ph.D.
(MÚ AVČR Brno)
Teorie řízení diskrétních událostních systémů
6.12. RNDr. Karel Lepka, Dr.
(PdF MU Brno)
C.k. matematická olympiáda


Seminář zasedá v uvedených dnech vždy od 14:20 v posluchárně č. 32 v budově Pedagogické fakulty v Brně, Poříčí 31, 1. poschodí.
Všichni zájemci, i o jednotlivá témata, jsou srdečně zváni.

Doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc., vedoucí KMa PdF MU Brno
Prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc., vedoucí KM FE VUT Brno, člen KM PdF MU, člen výboru brněnské pobočky JČMF
Doc. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D., vedoucí semináře
Tyto stránky jsou umístěny na serveru Pedagogické fakulty MU.