Katedra matematiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,
Centrum pro další vzdělávání učitelů Masarykovy univerzity
si Vás dovolují pozvat na

S E M I N Á Řvěnovaný vybraným partiím matematiky a didaktiky matematiky, pořádaný v rámci aktivit brněnské pobočky JČMF, s tímto programem:

Datum Přednšející Téma přednášky
10. 3. RNDr. J. Švrček, CSc.
(PřF UP Olomouc)
Metody řešení nadstandartních planimetrických úloh
24. 3. RNDr. J. Švrček, CSc.
(PřF UP Olomouc)
Úplná indukce v kombinatorické geometrii
7. 4. RNDr. R. Blažková, CSc.,
(PdF MU Brno)
Poruchy učení v matematice, dyskalkulie (u druhého stupně ZŠ)
21. 4. Doc. PhDr. O. Židek, CSc.
(PdF UK Bratislava)
Rozvoj priestorovej predstavivosti pomocou geometrického modelovania
1. 4. Prof. RNDr. J. Chvalina, DrSc.,
(PdF MU Brno)
Parametrizace obecných systémů v pojetí Mesaroviče-Takahary


Seminář zasedá v uvedených dnech vždy od 13,45 do 15,OO hodin v posluchárně č. 3O v budově Pedagogické fakulty v Brně, Poříčí 31, 1. poschodí.
Všichni zájemci, i o jednotlivá témata, jsou srdečně zváni.

RNDr. Jaromír Vyoral Centrum pro další vzdělávání učitelů MU
Prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc., vedoucí katedry matematiky PdF MU člen výboru brněnské pobočky JČMF
Tyto stránky jsou umístěny na serveru Pedagogické fakulty MU.