Katedra matematiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,
Centrum pro další vzdělávání učitelů Masarykovy univerzity
si Vás dovolují pozvat na

S E M I N Á Řvěnovaný vybraným partiím matematiky a didaktiky matematiky, pořádaný v rámci aktivit brněnské pobočky JČMF, s tímto programem:
Datum Přednšející Téma přednášky
15.3. Prof. PhDr. RNDr. Z. Půlpán, CSc.
(VŠP Hradec Králové)
Proč a jak měřit informaci
29.3. Prof. RNDr. J. Kopka, CSc.
(PdF UJEP Ústí nad Labem)
Hrozny problémů ve školské matematice
12.4. Mgr J. Kratochvílová
(PdF UK Praha)
Struktura triad - netradiční prostředí v matematice
26.4. Prof. RNDr. J. Chvalina, DrSc.,
(PdF MU Brno)
Metodické využití funkce lineární a lineární lomené při konstrukcích multistruktur
1.4. Prof. RNDr. F. Kuřina, CSc.
(VŠP Hradec Králové)
Struktura a vhled ve vyučování matematice
11.10. Prof. RNDr. V. Novák, DrSc.
(PdF MU Brno)
Od spojitosti reálných funkcí ke spojitosti zobrazení mezi uspořádanými množinami
25.10. PhDr. J. Novotná
(PdF MU Brno)
Pseudoinverzní matice
8.11. J.Fiala
(PdF MU Brno)
Výuka matematiky ve Spolkové republice Německo
22.11. Karl Dilcher
(Dalhousie University, Halifax, Canada)
Binomial identities for Fibonacci numbers
13.12. Prof. RNDr. M.Hejný, CSc.
(PdF UK Praha)
Žákovské představy čísla a číselných operací


Seminář zasedá v uvedených dnech vždy od 13,45 do 15,OO hodin v posluchárně č. 3O v budově Pedagogické fakulty v Brně, Poříčí 31, 1. poschodí.
Všichni zájemci, i o jednotlivá témata, jsou srdečně zváni.

RNDr. Jaromír Vyoral Centrum pro další vzdělávání učitelů MU
Prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc., vedoucí katedry matematiky PdF MU člen výboru brněnské pobočky JČMF
Tyto stránky jsou umístěny na serveru Pedagogické fakulty MU.