Katedra matematiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity pořádá

S E M I N Á Ř
Datum Přednášející Téma přednášky
21. 10. 1992 Prof. RNDr. L. Kosmák, CSc.,
(PdF MU Brno)
Axiomatika konvexity
4. 11. 1992 Prof. RNDr. L. Kosmák, CSc.,
(PdF MU Brno)
Zobecněná konvexita
18. 11. 1992 Prof. RNDr. L. Kosmák, CSc.,
(PdF MU Brno)
Zobecněná konvexita
2. 12. 1992 Doc. RNDr. J. Chvalina, DrSc.,
(PdF MU Brno)
Konvexita v systémech binárních relací a Arrowova věta
16. 12. 1992 Doc. RNDr. J. Chvalina, DrSc.,
(PdF MU Brno)
Konvexita v systémech binárních relací a Arrowova větaTyto stránky jsou umístěny na serveru Pedagogické fakulty MU.