Katedra matematiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity pořádá

S E M I N Á Ř
Datum Přednášející Téma přednášky
24. 2. 1993 Prof. RNDr. L. Kosmák, CSc.,
(PdF MU Brno)
Základní pojmy teorie grafů
10. 3. 1993 RNDr. R. Blažková, CSc.,
(PdF MU Brno)
Stromové struktury I
24. 3. 1993 RNDr. R. Blažková, CSc.,
(PdF MU Brno)
Stromové struktury II
7. 4. 1993 RNDr. Y. Coufalová, CSc.,
(PdF MU Brno)
Kvaterniony
21. 4. 1993 RNDr. M. Francová, CSc.,
(PdF MU Brno)
Polohové úlohy v afinním prostoru
5. 5. 1993 RNDr. M. Francová, CSc.,
(PdF MU Brno)
Polohové úlohy v afinním prostoru II
21. 4. 1993 PaedDr. I. Bělohoubková,
(PdF MU Brno)
Průměry a hodnocení


Datum Přednášející Téma přednášky
6. 10. 1993 Prof. RNDr. L. Kosmák, CSc.,
(PdF MU Brno)
Algebra I
20. 10. 1993 Doc. RNDr. J. Chvalina, CSc.,
(PdF MU Brno)
Algebra II
3. 11. 1993 PaedDr. I. Bělohoubková,
(PdF MU Brno)
Tvorba studijních materálů
17. 11. 1993 Doc. RNDr. J. Hájek, CSc.,
(PdF MU Brno)
Matematická analýza
1. 12. 1993 Doc. RNDr. J. Hájek, CSc.,
(PdF MU Brno)
Úvod do studia matematických disciplín
15. 12. 1993 Prof. RNDr. L. Kosmák, CSc.,
(PdF MU Brno)
Zpráva o navrhovaných úpravách studijních programů v souvislosti s výzkumnými úkoly řešenými na katedřeTyto stranky jsou umístěny na serveru Pedagogické fakulty MU.