Katedra matematiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,
Centrum pro další vzdělávání učitelů Masarykovy univerzity
si Vás dovolují pozvat na

S E M I N Á Řvěnovaný vybraným partiím matematiky a didaktiky matematiky, pořádaný v rámci aktivit brněnské pobočky JČMF, s tímto programem:

Datum Přednšející Téma přednášky
11. 3. RNDr. R. Halaš, Dr Pythagorejské čtyřúhelníky a Ordáňovy trojúhelníky
25. 3. RNDr. J. Beránek, CSc.
(PdF MU Brno)
Součiny a homomorfismy matematických struktur
1. 4. Prof. RNDr. J. Chvalina, DrSc.,
(PdF MU Brno)
Bijektivní reflexe abelovských automatů a celá čísla
15. 4. RNDr. R. Blažková, CSc.,
(PdF MU Brno)
Poruchy učení v matematice, dyskalkulie
29. 4. RNDr. L. Bauer, CSc.,
(ESF MU Brno)
Využití systémů MATLAB a MAPLE v základním kurzu matematiky


Seminář zasedá v uvedených dnech vždy od 13,45 do 15,OO hodin v posluchárně č. 3O v budově Pedagogické fakulty v Brně, Poříčí 31, 1. poschodí.
Všichni zájemci, i o jednotlivá témata, jsou srdečně zváni.

RNDr. Jaromír Vyoral Centrum pro další vzdělávání učitelů MU
Prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc., vedoucí katedry matematiky PdF MU člen výboru brněnské pobočky JČMF
Tyto stránky jsou umístěny na serveru Pedagogické fakulty MU.