Katedra matematiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,
Centrum pro další vzdělávání učitelů Masarykovy univerzity
si Vás dovolují pozvat na

S E M I N Á Řvěnovaný vybraným partiím matematiky a didaktiky matematiky, pořádaný v rámci aktivit brněnské pobočky JČMF, s tímto programem:

Datum Přednšející Téma přednášky
12. 3. Prof. RNDr. J. Chvalina, DrSc.,
(PdF MU Brno)
Od roubováni a seřezávání stromuů k přirozeným číslům v rámci zájmové matematické aktivity
26. 3. PhDr. J. Novotná,
(PdF MU Brno)
Rozvíjení zájmu žáků o matematiku - korespondenční semináře, Klokan.
9. 4. RNDr. J. Sotova
(VVS PV Vyskov)
Cykly u iteračních metod
23. 4. Doc. RNDr. O. Odvarko, DrSc.,
(MFF UK Praha)
Úlohy z finanční matematiky na základní a střední škole
14. 5. Prof. RNDr. J. Kopka, CSc.,
(PdF TU Liberec)
Jak předkládat problémy ve školské matematice

Datum Přednášející Téma přednášky
15. 10. Prof. RNDr. P. Vopěnka, DrSc.,
(MFF UK Praha)
O některých zlomech ve vývoji matematiky
29. 10. Prof. RNDr. J. Chvalina, DrSc.,
(PdF MU Brno)
Linearizace stromů podle výšky jakožto reflexe
12. 11. Prof. RNDr. J. Chvalina, DrSc.,
(PdF MU Brno)
Linearizace stromů podle výšky jakožto reflexe
26. 11. Doc. RNDr. P. Němec, DrSc.
(TF ČZU Praha)
Kódování v každodenním životě
9. 4. RNDr. J. Baštinec, CSc
(FEI VUT Brno)
al-Chorezmí Muhammad ibn Músa ibn Abdulláh

Seminář zasedá v uvedených dnech vždy od 13,45 do 15,OO hodin v posluchárně č. 3O v budově Pedagogické fakulty v Brně, Poříčí 31, 1. poschodí.
Všichni zájemci, i o jednotlivá témata, jsou srdečně zváni.

RNDr. Jaromír Vyoral Centrum pro další vzdělávání učitelů MU
Prof. RNDr. J. Chvalina, DrSc., vedoucí katedry matematiky PdF MU člen výboru brněnské pobočky JČMF
Tyto stránky jsou umístěny na serveru Pedagogické fakulty MU.