Katedra matematiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,
Centrum pro další vzdělávání učitelů Masarykovy univerzity
si Vás dovolují pozvat na

S E M I N Á Řvěnovaný vybraným partiím matematiky a didaktiky matematiky, pořádaný v rámci aktivit brněnské pobočky JČMF, s tímto programem:
Datum Přednášející Téma přednášky
8.1. Prof. RNDr. J. Chvalina, DrSc.
(FE VUT Brno, PdF MU Brno)
Diskrétní orbitální struktura funkcí
5.3. Prof. RNDr. V. Havel, DrSc.
(FE VUT Brno)
Konečné kvazigrupy (transverzály, Eulerova hypotéza, problém maximálního počtu vzájemně ortogonálních kvazigrup)
19.3. Mgr. J. Nohýnek
(PdF MU Brno)
O jednom vztahu mezi Hallovou a Hughesovou koordinatizací
2.4. Prof. RNDr. M. Novotný, DrSc.
(FI MU Brno)
Formální jazyky
16.4. Mgr. P. Řehák, Ph.D.
(MÚ AVČR, PdF MU Brno)
Některé aspekty teorie diferenčních rovnic
30.4. Mgr. D. Křížová
(PdF MU Brno)
Seznámení s počítačovým programem "PARI SYSTÉM" a jeho využití ve výuce teorie čísel
14.5. Mgr. T. Novotný/ Mgr. M. Ševčíková
(PdF MU Brno)
O spojitosti izotonních zobrazení/ Dimenze a pseudodimenze posetů
28.5. Mgr. P. Račková
(PdF MU Brno)
Konstrukce hypergrupy na základě uspořádané pologrupy
5.11. Doc. PhDr. O. Žídek, CSc.
(PdF UK Bratislava)
Fragmenty z manipulačnej geometrie
19.11. Mgr. Z. Polický
(PdF MU Brno)
O jedné diofantické rovnici
3.12. Doc. RNDr. J. Šimša, CSc.
(PřF MU Brno)
Důkazy beze slov
17.12. Mgr. L. Lomtatidze
(PřF MU Brno)
Nahlédnutí do světa křivek


Seminář zasedá v uvedených dnech vždy od 13,45 (od 14:45 v podzimním semestru) v posluchárně č. 3O (č. 37 v podzimním semestru) v budově Pedagogické fakulty v Brně, Poříčí 31, 1. poschodí.
Všichni zájemci, i o jednotlivá témata, jsou srdečně zváni.

Doc. RNDr. Václav Viktora, CSc., Ph.D., vedoucí KMa PdF MU Brno
Prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc., vedoucí KM FE VUT Brno, člen KM PdF MU, člen výboru brněnské pobočky JČMF
Mgr. Pavel Řehák, Ph.D., vedoucí semináře
Tyto stránky jsou umístěny na serveru Pedagogické fakulty MU.