Vývoj školství v zapadlém kraji

leden 2023 Zuzana Jirsová, Veronika Rodová

Jež, R., & Pavelková, I. (2021). Století českého školství v Jablunkově s nástinem vývoje vzdělanosti od počátku k dnešku. Český Těšín.

Již první kontakt s publikací, kterou vydalo Muzeum Těšínska ve spolupráci se základní školou v Jablunkově a městem Jablunkov, nenechá nikoho na pochybách, že se mu do rukou dostává portrét historie školství ve městě položeném v nejvýchodnější části Moravskoslezského kraje. Obálku knihy zdobí dobové školní fotografie a na frontispise je otištěna školní zpráva (vysvědčení) žáka, který navštěvoval jablunkovskou obecnou školu s českým vyučovacím jazykem v roce 1938. Předsádka je pojata jako koláž reprodukcí školních razítek v polském, německém a českém jazyce, což odkazuje k národnostní skladbě zdejšího obyvatelstva, připomíná místní jazykovou pestrost a naznačuje historické proměny, kterými příhraničí v minulosti procházelo.

Kniha je sice poměrně útlá, obsahuje však úctyhodné množství informací. Čtenář je doslova vtažen do děje skrze kultivovaný styl textu, jenž fundovaně, a přitom srozumitelně popisuje události a peripetie jablunkovského školství, které doplňují dobové fotografie zachycující příběh jednotlivých členů pedagogického sboru i konkrétních žáků v kraji obývaném ponejvíce Poláky a Čechy, kde se dlouho učilo výhradně německy. Tematickým těžištěm knihy je vznik a trvání české jablunkovské školy v letech 1921–2021. Autoři však toto období doplňují širším kontextem starší historie kraje i města, s ohledem na historii místního školství, jehož kořeny sahají do druhé poloviny 16. století. Například kapitola Rektoři, kantoři a jejich žáci zahrnuje unikátní zmínku o učiteli evangelického vyznání, který v Jablunkově působil v roce 1576. K orientaci v množství dat a jmen napomáhá opakující se struktura kapitol: nejprve autoři popisují širší dějinný kontext politického vývoje a jeho dopady na moravskoslezskou oblast, to vše v zrcadle dobové školské legislativy, pak teprve následuje podrobný popis stavu a změn místní školy.

Již zmiňovaná obrazová složka knihy v podobě četných faksimilií dokumentů, dobových fotografií či statistik představuje jedinečnou rovinu textu. Vedle linie, která sleduje účastníky výchovného procesu, zde najdeme také technické plány školních budov a fotografie, jež zachycují proces realizace stavby nové školy v roce 1923. Svědectví o péči a o úctě ke vzdělání podává zdobný vzhled budovy polské měšťanské školy Henryka Sienkiewicze, jakož i velkoryse pojaté vnitřní vybavení učeben a zázemí školy z období let 1928–1929.

Význam tohoto díla není zdaleka jen regionální, přestože kniha představuje příležitost nahlédnout na specifické klima příhraničního a také vícejazyčného vzdělávacího prostředí. Srozumitelný popis reforem, jimiž školství procházelo, zasazený do kontextu místních poměrů, konkrétního dění ve zdejší škole může pomoci v pochopení otázek vývoje školství studentům pedagogických fakult a také dalším zájemcům o historii českého školství (mimochodem, čtenáři knih Karin Lednické zde naleznou doplněk k historii moravskoslezského pohraničí). Desítky skupinových fotografií žáků a pedagogů polské i české školy z časů minulých i současných mohou čtenáře vést k zamyšlení, mohou probudit vzpomínky na vlastní školní léta a také umožňují porovnávat minulost a přítomnost například při pohledu na množství bosých nohou žáčků na školních fotografiích. Čtenáři původem z Jablunkova si také mohou upevnit vztah k rodnému městu a k prostředí, v němž prožili svá školní léta. Kniha Století českého školství v Jablunkově představuje informačně bohatý zdroj, který přispívá k poznávání nuancí vývoje školství v našich zemích, a proto dalece přesahuje hranice svého regionu.

Zuzana Jirsová, učitelka ZUŠ Jindřichův Hradec, t.č. v důchodu, autorka knihy Krumvaldské chalupy

Veronika Rodová, katedra primární pedagogiky Pedagogická fakulta MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info