Poradní kruh jako součást školní praxe

duben 2024 Helena Kosková

Kruh, bezpečí, naslouchání, sebevyjádření, vztahy, příběhy, rozmanitost, místo ve skupině, spočinutí, hra, učení. Tato slova vyjadřují podstatu poradních kruhů, praxe, která se v posledních letech stále častěji využívá v České republice v rámci organizací, komunit, rodin, firem a výrazně se prosazuje také ve školním prostředí.

Materiálů v češtině je zatím pomálu, a proto se ti, kdo se problematikou poradních kruhů zabývají, mohou radovat z příručky Petry Banďouchové, Evy Dittingerové a Martiny Kurowski, která je založena na Petřině zkušenosti s kruhy v ZŠ Labyrinth Brno a na poznatcích z kurzu Učíme (se) v kruhu, který vytvořily Martina s Evou a nabízejí ho studentům Masarykovy Univerzity. Jednou z dovedností, které lze v kruzích rozvíjet, je vypravěčské umění, což mimo jiné dokládá styl, jímž autorky publikaci píší. Čtivým a přirozeně plynoucím způsobem popisují své osobní zkušenosti s kruhy, objasňují význam vzájemného sdílení příběhů, jež slouží jako východisko k dalšímu akademickému i sociálnímu učení.

Text zasazuje praxi poradních kruhů do širšího kontextu současných poznatků o vzdělávání. Popisuje podstatu tohoto způsobu, jeho hlavní principy, seznamuje čtenáře s technikami učení (se) v kruhu včetně konkrétních aktivit. Dozvíte se, k čemu kruhy ve školách slouží, jaká je role průvodce – facilitátora (toho, kdo kruh řídí), jak kruhy strukturovat, jak vytvořit bezpečné prostředí, jaká témata do kruhu přinášet nebo jak pracovat s dynamikou a udržet kruh v dobrém rytmu. Text je členěn do kratších kapitol, takže se v něm dobře orientuje a je snadné se vracet k tématům, která si potřebujeme připomenout. Autentické reflexe pedagogů, facilitátorů i studentů v poslední části dávají nahlédnout do přínosu kruhů ve třídě i do možných variací a rozvoje praxe v budoucnu. V publikaci je dostatek odkazů na kvalitní literaturu a také QR kód na video o poradních kruzích ve školách.

Ti, kteří mají s poradními kruhy osobní zkušenost, mohou získat teoretické zázemí a tipy na konkrétní aplikaci, ti, kdo kruhy nezažili, získají kromě toho také poměrně plastickou představu o jejich fungování a možném dopadu. Na prostoru dvaceti sedmi stránek představuje publikace poradní kruhy tak, že pokud máte základní pedagogické dovednosti, můžete po přečtení s kruhy začít.

Zároveň tu je jeden podstatný aspekt, který publikace explicitně nepojmenovává. Principy kruhu si integrujeme hlavně vlastní zkušeností a jeden z důležitých psychohygienických principů je, že ten, kdo kruhy provází ostatní, by měl mít i kruh, kam může zasednout jako jeden z účastníků. K tomu mohou sloužit kruhy pedagogických sborů anebo dnes již poměrně hojná setkání průvodců kruhů, kruhy pro veřejnost či výcviky a workshopy. Pozvánky můžete najít například na facebookové stránce: https://www.facebook.com/poradnikruh

Publikace je vydařená jak po stránce odborné, tj. v rovině teoretických i praktických informací, tak po stránce estetické i stylistické. Ilustrace i celkové výtvarné zpracování publikace jsou dílem Ireny Iškievové a umožňuje čtenáři zamýšlet se nad významy textu. Jde o obrazový jazyk, který prohlubuje příběh textu, dovoluje posun od mysli k srdci, ke kterému během kruhů zpravidla dochází. V kruhu si totiž všímáte toho, co nás obklopuje, krása je důležitým aspektem dění, např. v podobě výběru mluvicího předmětu a dalších artefaktů, které kruh doprovázejí.

Zážitek z kruhu je komplexní záležitost – dotkne se našich srdcí, našich myslí i našich očí, inspiruje nás, přinese odpovědi i nové otázky, dá nám nahlédnout na jedno téma z pohledu různých aktérů, pohne nás k budoucím činům. Stejně tak tato publikace, jako by nás na chvíli vzala do kruhu a zažehla jiskru radosti a moudrosti.


Mgr. Helena Kosková

lektorka neformálního vzdělávání

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info