Rozhovory o výchově a vzdělávání

leden 2024 Vlastimil Švec

Na stránkách publikace čtenář nalezne dvanáct rozhovorů s odborníky z oblasti vzdělávání, které byly původně publikovány v časopise Komenský v letech 2012–2020. V dnešní době, kdy čas relativně rychle běží a kdy si mnohý čtenář již nevzpomene, co četl před několika lety, měsíci či dokonce týdny, jsou rozhovory zahrnuté do publikace vítanou příležitostí vrátit se k zajímavým tématům, připomínat si inspirující myšlenky a znovu o nich uvažovat v aktuálním kontextu. Další přidanou hodnotu získávají také díky redakční práci editorky Veroniky Rodové, která pro publikaci nejen rozhovory vybrala a uspořádala, ale opatřila je rovněž informačně užitečným úvodem, v němž shrnuje historii vzniku rozhovorů a nepřímo poukazuje na význam rozhovorů v našem životě. Čtenářsky zajímavé jsou také medailonky dotazovaných osobností – odborníků z různých pracovišť v České republice.

Rozhovory jsou v publikaci uspořádány tematicky. V přirozeně utvořených dvojicích reprezentují šíři pedagogických, kurikulárních a didaktických témat. O aktuálních problémech školy hovoří Stanislav Štech a o vzdělávací a kulturní politice Tomáš Janík. Profesionalizaci učitelství se věnuje Michaela Píšová a proměnám učitelské profese Vladimíra Spilková. Radost žáků z objevování matematiky se čtenáři sdílí Milan Hejný a o významu matematiky ve vzdělávání hovoří František Kuřina. Nahlédnout do artefiletiky čtenářům umožňují Vladimíra a Jan Slavíkovi a o možnostech dramatické výchovy uvažuje Eva Machková. Významu historie pro porozumění současnému školství se v rozhovoru věnuje Tomáš Kasper a na témata vzdělávání, vzdělanosti a školního dějepisu se zaměřuje Zdeněk Beneš. Šestou pomyslnou dvojici utvořili Ondřej Hausenblas, který hovoří o potřebě smysluplného učení, a Václav Mertin, který se v rozhovoru zaměřuje na otázky školní nekázně a výchovy bez trestů.

Rozhovory jsou společným dílem těch, kteří se ptali, a těch, kteří odpovídali. Rozhovory uveřejněné v publikaci vedly další pedagogické osobnosti: Kateřina Lojdová, Veronika Rodová, Zuzana Šalamounová, Jarmila Bradová, Hana Horká, Karolína Dundálková, Helena Koldová, Anna Tomková a Tomáš Janík. Při četbě rozhovorů nabývá na významu to, jak důležité je umět se ptát. Není to jenom dovednost, ale do určité míry i umění. Řada otázek, které byly v rozhovorech položeny, směřuje pod povrch témat a podněcuje k hledání dalších souvislostí a kladení nových otázek. Při hlubším a pozorném čtení se nám pak může podařit proniknout i do způsobu uvažování odborníků, s nimiž byly rozhovory vedeny.

Rozhovory můžeme číst v libovolném pořadí, záleží na tom, které téma je nám nejbližší nebo na kterého odborníka jsme zvědaví. Publikace může oslovit širokou čtenářskou obec – studenty pedagogických oborů, budoucí učitele i pedagogy v praxi a také vzdělavatele studentů.

prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.

Institut výzkumu školního vzdělávání, Pedagogická fakulta MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info