Výuka prožitkem? Recenze počítačové hry This War of Mine (2014)

10. 11. 2019 Karel Picka

K modernímu pojetí vyučování patří bezesporu i zapojování digitálních prvků do výuky.  Počítačová –nebo chceme-li digitální – hra má své jasné výhody: je smyslově komplexní, dokáže poutavě představit požadované téma a pro žáky je známým komunikačním médiem. Hry jsou samozřejmě různé. Pokud se budeme bavit o hrách vhodných pro vzdělávací účely, i mezi nimi nelezneme značné rozdíly . Hra může sloužit ke drilování látky (slovíčka nebo pojmy), k představení nové látky, k procvičování nebo k podpoře žákovské kreativity.

Hra This War of Mine od polského studia 11 bit studios na to jde ovšem jinak. Jedná se o válečnou hru, nicméně  vytvořenou nikoliv tak, jak jsme často zvyklí: nehrajeme v roli vojáka nebo jiného akčního hrdiny, který se hrou prostřílí. Zde jsou našimi hrdiny ti, kteří ve válce trpí vždy, tedy civilisté. Naším úkolem je ve válkou zničeném městě udržet naživu nesourodou skupinu přežívajících civilistů, zvládnout jim zajistit jídlo, teplo, základní léky nebo třeba řešit jejich neutěšený psychický stav.

Hra pracuje ve dvou rovinách. Přes den trávíme spolu s našimi hrdiny čas v domě, kde můžeme vyrábět pomůcky k přežití, vařit, starat se o naše přeživší. V noci pak se zvoleným hrdinou vyrážíme do ruin města a hledáme věci, které nám v našem přežití mohou pomoci. Lokace, na které je možné se s hrdinou vydat, jsou různé a samozřejmě různě náročné. Musíme navíc řešit i morální dilemata – máme zajistit přežití našich hrdinů vykradením domu dvěma téměř slepým důchodcům, jimž takto nepřímo způsobíme smrt? Darujeme dětem část našich cenných léků pro jejich umírající matku? Pokud se na toto morální rozhodování podíváme optikou Kohlenbergových stadií morálního vývoje, shledáme, že běžně hry pracují primárně s prvními dvěma stadii, tedy často nás hry za náš postup buď potrestají, nebo odmění. V případě This War of Mine nicméně brzy zjistíme, že se ne vždy přichází po naší akci nějaká akce hry. Ať již pro nás pozitivní nebo negativní. Musíme se opravdu orientovat jen na nejvyšším stadiu morálního vývoje. Nebo nemusíme. Vše závisí na našem bytostném prožitku v akci, v níž se ocitáme, a na našich morálních standardech.

Hra svojí obtížností navíc staví hráče do situací, kdy bude muset dělat rozhodnutí, která nejsou v souladu s jeho morálními hodnotami a přesvědčením, ale zajistí mu přežití. Taková míra věrnosti k válečné realitě krásně ilustruje bezvýchodnou situaci lidí v zemi postižené válečným konfliktem. Nyní by se mohlo zdát, že hra přímo navádí ke krutosti a nelítostnosti, ale není tomu tak. Pokud se budete často chovat krutě a brutálně, budete pravděpodobně získávat (ze začátku) více zásob, ale zároveň se vám bude snižovat reputace, což může vést k odvetným akcím ostatních zoufalých přeživších s tragickými následky.

I když je hra již více než čtyři roky stará, její téma je aktuální – velice imerzivně zažíváme spolu s našimi protagonisty ty hrůzy, které zažívají lidé v Sýrii, Afganistánu nebo na Ukrajině. Koneckonců jeden z předních vývojářů tohoto titulu v mládí prožil obléhání Sarajeva, jímž je hra inspirována.  

Relativní stáří hry má také tu výhodu, že je mnohem jednodušší ji dnes spustit i na běžném kancelářském počítači, který bývá často ve výbavě školních počítačových učeben. Navíc v průběhu let k ní vyšlo i několik dalších rozšíření, z nichž asi nejvíce vyčnívá dodatek The little ones, který přidává do hry i děti, což nabízí výpověď ještě z jiné perspektivy, která je však také velice důležitá. Za dobu od vzniku hry navíc vznikl i její český překlad, tudíž je ještě přístupnější našemu publiku.

Hra je tížívá, depresivní a těžká tím, že staví hráče do morálně nejednoznačných, často brutálních situací. Ale odhaluje hrůzy války z pohledu civilního obyvatelstva a žákům a  studentům představuje poutavou a důvěryhodnou formou celou tuto problematiku. Vzhledem k náročnému a bezesporu autenticky zpracovanému tématu se hodí spíše na střední školy. Hra má dle ratingu PEGI[1] hodnocení 18+, nicméně tento poměrně přísný rating není u hry uveden proto, že by obsahovala nějaké explicitní extrémní násilí, ale proto, že je zde přítomno násilí proti bezbranným lidem, což je ovšem principem hry. Ve hře se sice objevuje téma alkoholu či vulgarismy, ale jejich užití není samoúčelné, pomáhá vystihnout problematiku války, boje o život a ukazuje tísnivost těchto životních situací. Její využití je vhodné v hodinách občanské výchovy (respektive ZSV) nebo dějepisu, popřípadě se naskýtá možnost nechat tuto hru studenty hrát po delší čas v domácím prostředí a nechat je vést si reflektivní deník a tento následně rozebrat v hodinách. Při jakémkoliv použití je ale velice důležitá citlivá práce učitele s takto těžkým tématem. Hra This War of Mine mu ale může být velice dobrou pomůckou, která vykreslí válečné utrpení názorněji než jakýkoliv dokument nebo učební text.

 

Mgr. Karel Picka, katedra technické a informační výchovy Pdf MU

 

[1] Pan European Game Information.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info