Montessori pedagogika nově a aktuálně

1. 11. 2019 Lenka Vargová

Jedna ze zajímavých odborných publikaci nakladatelství Rokus ze Slovenské republiky obsahuje 135 stran textu, který je tvořen heslářem a přílohami. Obsah publikace je členěn do šesti kapitol, které doplňují ilustrace, opisy a postupy práce k jednotlivým materiálům a činnostem, které jsou typické pro pedagogiku Marie Montessori.

Výsledek obrázku pro montessori pedagogika pre každého

Slováček, M. & Miňová, M. (2017). Pedagogika Márie Montessoriovej – terminologické minimum alebo Montessori pedagogika pre každého. Prešov: Rokus.​

 

První kapitola obsahuje deskripci života zakladatelky a autorky této výchovně-vzdělávací koncepce. Druhá až šestá kapitola je tvořena přehledným a logicky uspořádaným heslářem, který obsahuje popis konceptů vztahujících se k pedagogice, jíž se publikace věnuje. Společně autoři objasnili 146 hesel, která rozčlenili do tematických podskupin (kapitol) originálně a motivačně nazvaných komponentami leitmotivu publikace: Keď vojdem do MONTESSORI prostredia (triedy/izby), nemôžem v ňom byť nečinný. V spoločnosti vzácnych ľudí môžem prenikať do krás MONTESSORI pedagogiky a časom vedieť ešte viac. Druhá kapitola jedná o prostředí a materiálech v Montessori pedagogice, s vizuálním zobrazením materiálu a s postupy popisujícími práci s nimi. Obsahem třetí kapitoly jsou aktivity, činnosti a cvičení a procesy jako normalizace či pozorování. Ve čtvrté kapitole autoři Slováček a Miňová vysvětlují koncepty jako dítě, dětství, osobnost a mnohá další témata o lidech v této koncepci v zrcadlení této pedagogiky. Pátá a šestá kapitola mají filozofický charakter a obsahují pojmy pedagogické a filozofické, které utvářejí Montessori pedagogiku. Kromě obecně známých pojmů jako jsou senzitivní období, absorbující duch, definují i méně známé pojmy jako jsou technika procesu, morálka, psychoanalýza, embryologie a jiné. Netradiční je řazení pedagogiky Montessori do teorií a filozofií výchovy či definování nové učitelské kompetence.

Příloha publikace je neopomenutelnou integrální složkou knihy. Je složená ze tří podrobně zpracovaných častí, jejichž cílem je čtenáře podrobněji zorientovat v pedagogice M. Montessori a pomoci mu k proniknutí do ní. Přílohami jsou: Chronologický přehled významných životních událostí Marie Montessori, Suma pedagogicko-didaktického materiálu v členění do tradičních 5 oblastí a čtyři autory realizované průzkumy publikované v odborně-metodických časopisech a na konferencích na Slovensku a v zahraničí.

Minimum je doplněno různými grafy a vsazeno do barevné, atraktivní a logicky navržené grafiky. Publikace Pedagogika Márie Montessoriovej – terminologické minimum alebo Montessori pedagogika pre každého je – na Slovensku vydaná po dlouhé době – odborně recenzováná publikace o atraktivní a dodnes „moderní“ pedagogice Marie Montessori. Je vhodně a jasně zpracována pro odbornou i laickou veřejnost, učitele, studenty učitelství i pedagogiky, rodiče a vychovatele. Je velkým přínosem pro teorii i praxi pedagogiky. Závěrem zacituji slova recenzentů této publikace. Prof. Zelina uvádí: „Autori urobili záslužnú prácu nielen objasnením hesiel pedagogiky Montessoriovej, ale aj tým, že ukázali na jej aktuálnosť, potrebnosť, ako jedno z východísk, ako zlepšiť výchovno-vzdelávací systém na Slovensku.“ A prof. Rýdl dodává: „Celkem lze oprávněně konstatovat, že autorům se podařilo sestavit text s originálním členěním, kterým lze čtenáře inspirovat k porozumění Montessori pedagogice a k jejímu využívání v praxi třeba jen vlastní rodiny.“


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info