Technology Agency

of the Czech Republic

Fieldwork Education System for Elementary Schools

 

Principal investigator:
Mísařová Darina, Mgr. Ph.D.

Project link

BeIN: Tackling Obstacles in the Way of Inclusion - Implementation at Czech primary schools

 

Principal investigator:
Kissová Lenka, Mgr. Ph.D.

Project link

Visualization of the spatial relationships - a tool for understanding landscape function

 

Principal investigator:
Svobodová Hana, RNDr. Ph.D.

Project link

The implementation of the Geographic Information System to the elementary school and high school education

 

Principal investigator:
Mísařová Darina, Mgr. Ph.D.

Project link

Early Childhood Education and Care in Day Care Facilities in the Czech Republic

 

Principal investigator:
Jarkovská Lucie, Mgr. Ph.D.

Project link

Learning Hyperspace for Formative Assessment and Inquiry Based Science Teaching

 

Principal investigator:
Janík Tomáš, prof. PhDr. Mgr. Ph.D.

Project link

Word-formation Analysis Software Tool for Teaching Czech for Foreigners (SLAN)

 

Principal investigator:
Sokolova Anastasija, Mgr. Ph.D.

Project link

3D printing and its applications in primary and secondary schools

 

Principal investigator:
Hodis Zdeněk, Ing. Ph.D.

Project link

Telepractice – podpora rodičů a dětí s neurovývojovým postižením v domácím prostředí

 

Principal investigator:
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.

Project link

Vývoj on-line platformy pro podporu profesního růstu studentů učitelství a učitelů geografie: diagnostický nástroj pro identifikaci pojetí výuky

 

Principal investigator:
Mgr. et Mgr. Michaela Spurná, Ph.D.

Project link

Vývoj a implementace pilotního designu školního vysvědčení: Inovace závěrečného hodnocení žáků základní školy ve vazbě na komplexní rozvíjející hodnocení.

 

Principal investigator:
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.

Project link

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.