Projects of

Czech Science Foundation

at Faculty of Education MU

Teachers’ Perceptions of Geography and Geography Teaching

 

Principal investigator:
Knecht Petr, doc. Mgr. Ph.D.

Project link

Ethnography of Diversity in Pre-Servic

 

Principal investigator:
Obrovská Jana, Mgr. Ph.D.

Project link

School as a multilingual space? Exploring linguistic realities at Czech urban schools (MultiSpace)

 

Principal investigator:
Janík Miroslav, Mgr. Ph.D.

Project link

Roads Towards 21st Century Inclusive School: An Ethnographic Approach

 

Principal investigator:
Šíp Radim, doc. Mgr. Ph.D.

Project link

Analyzing the determinants of self-reported English language knowledge and motivation for English language learning in Czech lower secondary students

 

Principal investigator:
Vlčková Kateřina, doc. Mgr. et Mgr. Ph.D.

Project link

Narrative identities of participants in education at private alternative schools

 

Principal investigator:
Lojdová Kateřina, Mgr. Ph.D.

Project link

On productive culture of teaching and learning

 

Principal investigator:
Janík Tomáš, prof. PhDr. Mgr. Ph.D.

Project link

Interkulturní variace v interakci mezi autorem a čtenářem v anglickém akademickém diskurzu českých studentů a rodilých mluvčích angličtiny

 

Principal investigator:
doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.

Project link

Zahraniční vlivy na vzdělávání v matematice v Československu v období studené války

 

Principal investigator:
Mgr. Helena Durnová, Ph.D.

Project link

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.