Studuj na Katedře primární pedagogiky

Baví tě práce s dětmi a považuješ jejich výchovu a vzdělávání za výzvu? Vyber si obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ nebo Učitelství pro mateřské školy a studuj to, co tě bude bavit a naplňovat!

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

Pokud vás baví práce s dětmi, jste empatičtí, kreativní a máte touhu sami na sebe stále pracujeme, buďme se učiteli. A pokud máte obecný přehled a inklinujete k činnosti, které jsou mnohotvárné a téměř vždy originální - staňte se učitelem na prvním stupni základní školy! Na žádném jiném stupni za vás učitelé nevidí tolik práce, jako právě tam!

Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity získávají znalosti a dovednosti k tomu, budou žáky 1. - 5. ročník ZŠ pomohli vybudovat pevné základy ve všech oblastech školního vzdělávání. Zároveň budete mít dostatečné příležitosti k rozvíjení vlastních osobností.

Bližší informace k  přijímacímu řízení a možnost podání přihlášek najdete zde.

Více o oboru

Učitelství pro mateřské školy (bakalářské studium)

Chcete se stát prvním člověkem po rodičích, který provází dítě na cestě za poznáním, podporuje ho ve svém nápadu, experimentuje, ale používá je je oporou?

Podnikněte do různých vědních oborů, jakými jsou kromě pedagogiky a psychologie například český jazyk a literatura, přírodní vědy nebo tělesná, výtvarná či hudební výchova. Takto široce rozprostřené studium vám otevírá prostor k širokému uplatnění na trhu práce - od péče o děti raného věku v soukromém sektoru, přes vzdělávání předškolních dětí ve veřejných institucích až k realizaci mimoškolních aktivit ve neziskové sféře.

Bližší informace k oboru, přijímací řízení a možnost podání přihlášek najdete zde.

Předškolní pedagogika (neučitelské navazující magisterské studium)

Navazující studijní program Předškolní pedagogika poskytuje absolventům magisterské vzdělání, které rozšiřuje teoretické znalosti oboru předškolní pedagogiky a profesních dovedností učitelů mateřských škol pro práci v malých týmech i pro jejich řízení, metodické vedení učitele směrem k inkluzi v předškolním vzdělávání a podpoře profesního rozvoje učitelů s nižší kvalifikační. Absolvent tohoto studijního programu může po splnění předepsaných podmínek pokračovat v doktorském studiu v oboru Školní pedagogika .

Cílem studia je utváření a rozvíjení především pedagogických, psychologických, diagnostických, komunikačních a osobnostně kultivujících kompetencí. Těžiště vzdělávání spočívá v prohloubení reflektivity studentů.

Převládající složka studijního programu je pedagogicko-psychologická složka (40%) tvořené předměty odvozené z pedagogických a psychologických oborů relevantních pro rozvoj vědních disciplín předškolní pedagogika. Důraz je kladen na rozvoj diagnostických, intervenčních a manažerských dovedností.

Druhou podobu tohoto studijního programu tvoří složka osobnostně rozvíjející (20%), která obsahuje předměty univerzitního základu a předmětů, které rozvíjí komunikační dovednosti včetně rozvoje cizího jazyka.

Další, oborově propedeutická složka (10%) je koncipována tak, aby byli studenti schopni podporovat komplexní rozvoj pregramotnosti v předškolním vzdělávání s přesahem do primárního vzdělávání a přispívat ke vzdělávání dětí s obtížemi, ze sociálně znevýhodněného prostředí a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Součástí studia je také praktická složka (30%), která tvoří systémovou praxi umožňující studentům hluboké porozumění spolupráci s rodinou a poradenskými zařízeními, ale i práci v týmu.

Zásady kontroly a hodnocení studia jsou stanoveny ve studijním a zkušebním řádu MU. Nutnou podmínkou úspěšného absolvování studia v programu je získání 120 kreditů.

Bližší informace k  přijímacímu řízení a možnost podání přihlášek najdete zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info