Studuj na Katedře primární pedagogiky

Baví tě práce s dětmi a považuješ jejich výchovu a vzdělávání za výzvu? Vyber si obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ nebo Učitelství pro mateřské školy a studuj to, co tě bude bavit a naplňovat!

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (5leté magisterské studium)

Pokud vás baví práce s dětmi, jste empatičtí, kreativní, máte obecný přehled, toužíte sami na sobě stále pracovat a inklinujete k činnostem, které jsou mnohotvárné a téměř vždy originální, staňte se učitelem na prvním stupni základní školy!

Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity získáte znalosti a dovednosti k tomu, abyste žákům 1. - 5. ročník ZŠ pomohli vybudovat pevné základy ve všech oblastech školního vzdělávání. Zároveň budete mít dostatečné příležitosti k rozvíjení vlastní osobnosti.

Bližší informace k přijímacímu řízení a možnost podání přihlášek najdete zde.

Více o oboru

Učitelství pro mateřské školy (bakalářské studium)

Chcete se stát prvním člověkem po rodičích, který provází dítě na cestě za poznáním, podporuje ho ve svých nápadech a experimentech a zároveň mu je oporou?

V oboru učitelství pro mateřské školy proniknete do různých vědních disciplín, jakými jsou kromě pedagogiky a psychologie například český jazyk a literatura, přírodní vědy nebo tělesná, výtvarná či hudební výchova. Takto široce rozprostřené studium vám otevře prostor k širokému uplatnění na trhu práce - od péče o děti raného věku v soukromém sektoru, přes vzdělávání předškolních dětí ve veřejných institucích až k realizaci mimoškolních aktivit v neziskové sféře.

Bližší informace k oboru, přijímacím řízení a možnosti podání přihlášek najdete zde.

Předškolní pedagogika (neučitelské navazující magisterské studium)

Navazující studijní program Předškolní pedagogika poskytuje absolventům magisterské vzdělání, které rozšiřuje teoretické znalosti oboru předškolní pedagogiky a profesních dovedností učitelů mateřských škol pro práci v malých týmech i pro jejich řízení, metodické vedení učitele směrem k inkluzi v předškolním vzdělávání a podpoře profesního rozvoje učitelů s nižší kvalifikační. Absolvent tohoto studijního programu může po splnění předepsaných podmínek pokračovat v doktorském studiu v oboru Školní pedagogika .

Cílem studia je utváření a rozvíjení především pedagogických, psychologických, diagnostických, komunikačních a osobnostně kultivujících kompetencí. Těžiště vzdělávání spočívá v prohloubení reflektivity studentů.

Převládající složka studijního programu je pedagogicko-psychologická složka (40%), tvořená předměty odvozenými z pedagogických a psychologických oborů relevantních pro rozvoj vědních disciplín předškolní pedagogiky. Důraz je kladen na rozvoj diagnostických, intervenčních a manažerských dovedností.

Druhou podobu tohoto studijního programu tvoří složka osobnostně rozvíjející (20%), která obsahuje předměty univerzitního základu a předmětů, které rozvíjí komunikační dovednosti včetně rozvoje cizího jazyka.

Další, oborově propedeutická složka (10%) je koncipována tak, aby byli studenti schopni podporovat komplexní rozvoj pregramotnosti v předškolním vzdělávání s přesahem do primárního vzdělávání a přispívat ke vzdělávání dětí s obtížemi, ze sociálně znevýhodněného prostředí a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Součástí studia je také praktická složka (30%), která tvoří systémovou praxi umožňující studentům hluboké porozumění spolupráci s rodinou a poradenskými zařízeními, ale i práci v týmu.

Zásady kontroly a hodnocení studia jsou stanoveny ve studijním a zkušebním řádu MU. Nutnou podmínkou úspěšného absolvování studia v programu je získání 120 kreditů.

Bližší informace k  přijímacímu řízení a možnost podání přihlášek najdete zde.

Očekávaná vstupní úroveň uchazeče

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info