Studentská oborová rada

SOR Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Učitelství pro mateřské školy a Předškolní pedagogika jsme založili v prosinci 2017. Náš tým zahrnuje zástupce různých ročníků prezenční i kombinované formy studia. Zajišťujeme komunikaci mezi studenty našeho oboru a vedením Katedry primární pedagogiky, se kterým se scházíme, abychom diskutovali o aktuálních problémech a záležitostech, ale i chodu katedry a fakulty. Můžete nás potkat na různých akcích spjatých s fakultou. Svým působením se chceme podílet na zkvalitňování a obohacování studia.

Jsme tu od toho, abychom pomáhali studentům všech ročníků i forem studia. Rádi odpovíme na vaše dotazy, zároveň ale oceníme jakékoli vaše poznámky, postřehy, pochvaly, názory – zkrátka zpětnou vazbu týkající se průběhu studia. Pokud budete mít nějaký dotaz, nápad či návrh a nebudete si jistí, koho oslovit, sem s ním! My danou věc s vedením katedry projednáme a následně vám odpovíme.

Aktuální informace najdete na facebookové stránce pod názvem Studentská oborová rada Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro MŠ. Neváhejte vyjádřit svůj názor přímo na této stránce nebo se obrátit na členy oborové rady. Jsme otevřeni jakékoliv diskuzi a rádi vás vyslechneme.

Členové rady jsou:

Předsedkyně: Lucie Říhová 425936@mail.muni.cz

Bc. Lucie Říhová, UČO 425936 (předsedkyně), Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, prezenční studium

Gabriela Havlínová, UČO 444365, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, kombinované studium

Karel Frnka, UČO 482107, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, kombinované studium

Bc. Martina Brajerčíková, UČO 451728, Předškolní pedagogika, kombinované studium

Nikola Chylková, UČO 469963, Učitelství pro MŠ, prezenční studium

Pavlína Kokojanová, UČO 467563, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, prezenční studium

Natálie Nedomová, UČO 460779, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, prezenční studium

Adéla Bláhová, UČO 470261, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, prezenční studium

Kateřina Prokešová, UČO 492242, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, prezenční studium

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info