O katedře

Katedra primární pedagogiky sdružuje tři obory: Učitelství pro mateřské školy, Učitelství pro první stupeň základních škol a od září 2020 otevíráme navazující Mgr. studium Předškolní pedagogika.

Jakým oblastem se věnujeme

  • Přípravě studentů pro studijní programy Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro mateřské školy
  • Rozvoji a spolupráci s českými i zahraničními základními a mateřskými školami, včetně škol alternativních
  • Inovaci a výzkumu
  • Mobilitě studentů i pedagogů, vzájemnému dialogu o směřování primárního a preprimárního vzdělávání

Činnosti katedry

Katedra zajišťuje výuku pedagogických a aplikovaných disciplín a poskytuje absolventům ucelený přehled o výchově a vzdělávání dětí předškolního a mladšího školního věku, a to včetně didaktik některých předmětů. Koordinuje praktickou přípravu studentů, podílí se na organizaci i realizaci pedagogických praxí. Katedra zprostředkovává spolupráci s externisty, tak aby se studenti setkávali s aktuálními tématy z praxe.

Historie katedry

Vznik katedry pedagogiky lze datovat od roku 1946, kdy byly zřízeny odborné semináře, pedagogický a psychologický, pod vedením dr. Jana Vaňka a dr. Viléma Chmelaře. Od svého založení se katedra orientovala na pedagogickou a psychologickou přípravu budoucích učitelů pro oba stupně základní školy. Katedra procházela organizačními a koncepčními změnami v souvislosti se změnami fakultními a společenskými. Katedra primární pedagogiky byla zřízena 1. 9. 2009.

Více z historie katedry

Studentská oborová rada

​Od roku 2017 funguje na katedře SOR Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro mateřské školy ​jejímž cílem je pomáhat studentům všech ročníků i forem studia na katedře.​

Více o studentské oborové radě

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info