Celoživotní vzdělávání

Informace pro studenty oboru

CŽV UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ (od roku 2017 není realizováno)

CŽV UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Program je v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Je určen pro absolventy magisterského studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ k rozšíření kvalifikace učitelství pro mateřské školy dle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Více informací ke stažení