Učitelství pro mateřské školy

„Vzdělávání mysli bez vzdělávání srdce není žádné vzdělávání.“ Aristoteles

Učitelství pro první stupeň základní školy

Informace pro studenty oboru

Více informací

Naše katedra umožňuje studentům možnosti využít své schopností a dovedností, posílit aktivní odbornou komunikaci v cizím jazyce a setkat se s kulturními odlišnostmi.

Student tak může získat odborné znalosti o situaci studovaného oboru v zahraničí, prohloubit si a rozšířit si svou schopnost odborné komunikace v cizím jazyce, lépe rozumět vývoji a aktuálnímu stavu oboru v mezinárodním kontextu, studovat odborné texty v cizím jazyce a reagovat na odbornou komunikaci v mezinárodním prostředí.

Možností

Inspirace pro studenty

CELOŽIVOTNÍ STUDIUM

Informace pro studenty oboru

více informací

STUDENTSKÁ OBOROVÁ RADA

Informace pro studenty

Aktuální informace

Aktuální informace najdete na facebookové stránce pod názvem Studentská oborová rada Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro MŠ. Neváhejte vyjádřit svůj názor přímo na této stránce nebo se obrátit na členy oborové rady. Jsme otevřeni jakékoliv diskuzi a rádi vás vyslechneme.

Facebook

Jak studentská oborová rada vznikla?

SOR Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro mateřské školy jsme založili v prosinci 2017. Náš tým zahrnuje zástupce různých ročníků prezenční i kombinované formy studia. Zajišťujeme komunikaci mezi studenty našeho oboru a vedením Katedry primární pedagogiky, se kterým se scházíme, abychom diskutovali o aktuálních problémech a záležitostech, ale i chodu katedry a fakulty. Můžete nás potkat na různých akcích spjatých s fakultou. Svým působením se chceme podílet na zkvalitňování a obohacování studia.

Proč je tady studentská oborová rada?

Jsme tu od toho, abychom pomáhali studentům všech ročníků i forem studia. Rádi odpovíme na vaše dotazy, zároveň ale oceníme jakékoli vaše poznámky, postřehy, pochvaly, názory – zkrátka zpětnou vazbu týkající se průběhu studia. Pokud budete mít nějaký dotaz, nápad či návrh a nebudete si jistí, koho oslovit, sem s ním! My danou věc s vedením katedry projednáme a následně vám odpovíme.

Současní členové

Předsedkyně: Lucie Říhová 425936@mail.muni.cz

Terezie Otrubová – 457963
Natálie Nedomová – 460779
Zuzana Vojtěchová – 470284
Pavlína Kokojanová – 467563
Adéla Bláhová – 470261
Gabriela Havlínová – 444375
Karel Frnka – 482107

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info