Katedra primární pedagogiky

 

Kdo jsme a co děláme?

Katedra primární pedagogiky sdružuje obory: 

Učitelství pro první stupeň základních škol, Učitelství pro mateřské školy a od září 2020 nově NMgr. obor Předškolní pedagogika!

 

Věnujeme se těmto oblastem:

P řípravě studentů pro studijní programy Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro mateřské školy

R ozvoji a spolupráci s českými i zahraničními základními a mateřskými školami, včetně škol alternativních

novaci a výzkumu

M obilitě studentů i pedagogů, vzájemnému dialogu o směřování primárního a preprimárního vzdělávání

Katedra zajišťuje výuku pedagogických a aplikovaných disciplín a poskytuje absolventům ucelený přehled o výchově a vzdělávání dětí předškolního a mladšího školního věku, a to včetně didaktik některých předmětů. Koordinuje praktickou přípravu studentů, podílí se na organizaci i realizaci pedagogických praxí.

Katedra zprostředkovává spolupráci s externisty, tak aby se studenti setkávali s aktuálními tématy z praxe.

Video: Studium na „primárce“

„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“

Charles Farrar Browne

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info