Katedra primární pedagogiky

 

Kdo jsme a co děláme?

Katedra primární pedagogiky sdružuje obory: 

Učitelství pro první stupeň základních škol, Učitelství pro mateřské školy a od září 2020 nově NMgr. obor Předškolní pedagogika!

 

Věnujeme se těmto oblastem:

P řípravě studentů pro studijní programy Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro mateřské školy

R ozvoji a spolupráci s českými i zahraničními základními a mateřskými školami, včetně škol alternativních

novaci a výzkumu

M obilitě studentů i pedagogů, vzájemnému dialogu o směřování primárního a preprimárního vzdělávání

Katedra zajišťuje výuku pedagogických a aplikovaných disciplín a poskytuje absolventům ucelený přehled o výchově a vzdělávání dětí předškolního a mladšího školního věku, a to včetně didaktik některých předmětů. Koordinuje praktickou přípravu studentů, podílí se na organizaci i realizaci pedagogických praxí.

Katedra zprostředkovává spolupráci s externisty, tak aby se studenti setkávali s aktuálními tématy z praxe.

„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“

Charles Farrar Browne

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info