Department of Primary Education

 

Welcome to the web presentation of the

Department of Primary Education.

 

Study programmes

Kindergarten teaching (bachelor study programme)

Preschool pedagogy (continuing master study programme)

Primary school teaching (5-year master study programme)

Members of the department

doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

Department head, Department of Primary Education


Office: bldg. D/3023
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 4342
E‑mail:

Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D.

Vice-dean for internationalisation and external relations, Faculty of Education


Office: bldg. D/3020
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3545
E‑mail:

Mgr. Teresa Vicianová

Ph.D. student


E‑mail:

Mgr. Aneta Hřavová

Ph.D. student


E‑mail:

Mgr. Tomáš Horčička

Ph.D. student


E‑mail:

Mgr. Alžběta Jurasová

Ph.D. student


E‑mail:

All news

Published books
No description

Zora Syslová a kol.

Didaktika mateřské školy

[Kindergarten Methodology] (in Czech!)

Wolters Kluwer. 2019

No description

Zora Syslová

Učitel v předškolním vzdělávání a jeho příprava na profesi

[Teacher in Preschool Education and Preparation for the Profession] (in Czech!)

Brno: Masaryk university. 2017

No description

J. Havel, M. Janíková, V. Mužík, L. Mužíková

Analýza a perspektivy utváření pohybového a výživového režimu žáků na prvním stupni základní školy

[Analysis and prospects of shaping physical activity and nutrition programmes for pupils in primary schools] (in Czech!)

Brno: Masaryk university, 2016.

No description

Lucie Grůzová a Zora Syslová

Dvouleté dítě v předškolním vzdělávání

[Two years old child in preschool education] (in Czech!)

Brno: Masaryk university, 2015.

No description

Věra Krejčová, Jana Kargerová a Zora Syslová

Individualizace v mateřské škole

[Individualization in kindergarten] (in Czech!)

Praha: Portál, 2015.

No description

Jiří Havel

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základní školy jako východisko inkluzivní didaktiky

[Education of Pupils with Special Educational Needs as Starting Point of Inclusive Didactics] (in Czech!)

Brno: Masaryk university, 2014

No description

Veronika Rodová

Dramatická výchova ve službách dějepisu. Vzdělávací potenciál tematické kooperativní výuky

[Drama education in service didactics of history : Educational Potential of Thematic Cooperative Education] (in Czech!)

Brno: Masaryk university, 2014.

No description

Zora Syslová, Hana Horká a Bohumíra Lazarová

Od teorie předškolního vzdělávání k praxi v mateřské škol

[From Theory to Practice Preprimary Education in Kindergarten] (in Czech!)

Brno: Masaryk university, 2014.

No description

Zora Syslová, Irena Borkovcová a Jan Průcha

Vzdělávání a péče v raném věku. Komparace české a zahraniční situace

[Education and care at an early age. Comparison of Czech and foreign situation.] (in Czech!)

Praha: Wolters Kluver, 2014

No description

Hana Sedláčková, Zora Syslová a Lucie Štěpánková

Hodnocení výsledků předškolního vzdělávání

[Evaluation of the Preprimary Education Results] (in Czech!)

Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012

No description

Jana Kratochvílová, Jiří Havel a Hana Filová

Analýza školních vzdělávacích programů jako prostředek kvalitativního rozvoje inkluze na 1. stupni ZŠ

[Analysis of School Education Programmes as a Means of Qualitative Development of Inclusion at Primary School] (in Czech!)

Brno: Masaryk university, 2014

No description

Jiří Havel, Veronika Najvarová a kol.

Rozvíjení gramotnosti ve výuce na 1. stupni ZŠ

[Development of the Literacy on the Primary School Level] (in Czech!)

Brno: Masaryk university, 2011

No description

Jiří Havel, Hana Filová et al.

Inkluzivní vzdělávání v primární škole

[Inclusive Education in Primary School] (in Czech!)

Brno: Masaryk university, 2010

Projects
Current

 

Kazuistika jako specifický přístup ve výzkumu edukačních procesů (MUNI/A/1496/2021)

 • Investigator: Petr Najvar
 • Project Period: 1/2022 — 12/2022
 • Investor: Masaryk University / Specific research - support for student projects

 

Early Childhood Education and Care in Day Care Facilities in the Czech Republic (TL02000306)

 • Co-investigator: Lucie Grůzová
 • Project Period: 1/2019 — 6/2022
 • Investor: Technology Agency of the Czech Republic / ÉTA

 

Selected projects realised in the past

 

Good start to school - Support of Early Childhood Care (2015-1-CZ01-KA201-013947)

 • Investigator: Zora Syslová
 • Project Period: 10/2015 — 6/2018
 • Investor: European Union / Erasmus+ Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices

 

Supporting Social and Emotional Competences of Pre-School Children from Disadvantaged or Culturally Different Environments (SSECOMP)

 • Investigator: Zora Syslová
 • Project Period: 9/2014 - 8/2016
 • Investor: European Union / Erasmus+ Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices

 

Inclusive education in the context of the Visegrad countries

 • Principal investigator: Jiří Havel
 • Project Period: 3/2016 — 2/2019
 • Investor: International Visegrad Fund (IVF) / Visegrad University Studies Grant
Research

The department focuses on three research areas:

 • the curriculum and practice of pre-primary education
 • the transition between the kindergarten and the primary school
 • the practice of school education in the primary school

“The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires.”

Charles Farrar Browne

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info