Jedná se tady o nohy? aneb Jak si lépe zapamatovat příběh

srpen 2023 Alice Brychová

Dnes vás chci upozornit na text, který je sice již staršího data, ale jeho obsah je nadčasový a může být inspirativní pro učitele cizích jazyků. Slova v naší paměti spojujeme s nějakou představou, nějakým obrazem. Pokud však jsou nová slovíčka bez obsahu – bez obrazu – obtížně se pamatují a nelze jim rozumět. Tak tomu bývá při poslechu a čtení autentických textů v cizím jazyce poměrně často. Beate Müller-Karpe rozvíjí v časopise Frühes Deutsch úvahu o tom, proč nám při vyprávění příběhu v cizím jazyce někdy unikne pointa nebo nezachytíme podstatné detaily děje. Když však děj příběhu doprovází obrázky, umožňuje to vnímat děj a jeho detaily více smysly, a tedy komplexněji.

Příběh, na kterém autorka svou úvahu ilustruje, ráda využívám u studentek a studentů učitelství němčiny na pedagogické fakultě. Důležitou roli zde hraje slovo noha. Tu si umíme představit, ale uvidíte, jaké obrazy a konotace ve vaší fantazii vyvolá následující – téměř pythické – vyprávění: Sedí dvounohý na trojnohém a pojídá jednonohého. Přijde k němu čtyřnohý a sebere dvounohému jednonohého. Dvounohý popadne trojnohého a s jeho pomocí čtyřnohého vyžene. V němčině text zní takto: Ein Zweibein sitzt auf einem Dreibein und will ein Einbein essen. Da kommt ein Vierbein angelaufen und nimmt dem Zweibein das Einbein weg. Da ärgert sich das Zweibein und wirft mit dem Dreibein nach dem Vierbein.

Dokázali byste nyní tento příběh převyprávět zpaměti? Česky nebo dokonce německy? Ze zkušeností vím, že to nebývá vůbec jednoduché, protože posluchači slyší neobvyklá slova, ke kterým nenacházejí ve své mysli žádné adekvátní obrazy a významy.

Pokud však je tento krátký příběh podpořen obrázky, které dají bezobsažným slovům význam, je mnohem jednodušší si text zapamatovat a následně převyprávět. Sedí člověk na stoličce a pojídá stehno z kuřete. Přijde k němu pes a člověku stehno kuřete sebere. Člověk popadne stoličku a s její pomocí psa vyžene.

Nyní se příběh nezdá již tak zamotaný, viďte? Je vlastně docela jednoduchý. To platí ve všech případech, když si máme zapamatovat slova a texty, kterým rozumíme, a navíc k nim máme vizuální podporu.

Autorka textu „o nohách“ pracuje ve své praxi s dětmi, které neumí číst. Proto je pro ně ještě důležitější opřít paměť o více smyslů a slyšenou informaci spojit s patřičným významem. Vizuální podporu využívá také při práci s čísly. Pro každé číslo zvolí nějaký objekt, který nějak obsahově souvisí s číslem a děti mu budou rozumět. Například 0 se podobá vajíčku, 1 stromu, 2 symbolizují dvojčata, 3 představuje trojkolka, 4 symbolizuje auto, protože má čtyři kola, 5 je ruka s pěti prsty, 6 je kostka, protože má šest stran, 7 značí sedm trpaslíků, 8 je horská dráha, která se v němčině řekne Achterbahn, 9 připomíná květinu na stopce. Pokud si chceme zapamatovat nějaké číslo, můžeme si ze symbolů složit příběh. Poznáte například, který letopočet vyjadřuje následující věta? Dvojčata jedí vajíčko a jiná dvojčata za nimi přijedou na trojkolce.

Další příklady jistě vymyslíte sami a doufám, že se u nich hodně pobavíte, pocvičíte svou paměť i fantazii a vytvoříte nové příběhy s „nohama“. Hodně inspirace a příjemnou zábavu!

PhDr. Alice Brychová, Ph.D.

Katedra německého jazyka a literatury

Pedagogická fakulta MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info