Do interaktivní mapy francouzštiny

leden 2023 Václava Bakešová, Hana Delalande

Nahlédli jsme na Katedru francouzského jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, kde již nějaký čas koordinují Projekt interaktivní mapy francouzštiny pro posílení spolupráce (https://mapa-francouzstiny.cz/).

V roce 2020 jsme vedli dotazníkové šetření mezi učiteli francouzštiny, abychom zaznamenali přesnější důvody ubývání počtu zájemců o francouzštinu zejména na základních, ale i na středních školách. Reagovalo na něj 276 vyučujících. Hned od začátku jsme spolupracovali se Sdružením učitelů francouzštiny (SUF) a Francouzským institutem i s dalšími subjekty. Trend byl potvrzen, stejně jako nelehká situace mnohých osamocených francouzštinářů, kterým dochází argumenty, jež by oslovily mládež při výběru dalšího cizího jazyka. Zároveň k nám ale přicházely hlasy z různých firem, které se začaly potýkat s nedostatkem uchazečů o pracovní místa, kde je nutná znalost francouzštiny. Zahájili jsme tedy projekt, kde jsme začali propojovat školy a firmy a hledali nové možnosti, jak cizí jazyky nabízet v perspektivě uplatnění na trhu práce. Začal se tak rodit nástroj, který pomocí kartografického softwaru ArcGis zobrazuje, kde všude se francouzština v České republice vyskytuje na různých stupních škol, včetně vysokých, ale i na pracovním trhu. Potenciál tohoto projektu tkví v otevření dalších možností spolupráce.

Největší motivací pro rozhodování, čemu se budou žáci věnovat, je zřejmě touha jít za svým snem. Kdo má své vysněné pracovní místo nebo vysněnou zemi, kam by se chtěl podívat, přizpůsobí tomu také své kroky. Bude pro to něco dělat. Při výběru jazyka by motivaci měl také zvýšit dostatek informací, aby nepanovaly zkreslené představy o tom, jak je nebo není určitý jazyk později uplatnitelný. Dále také jaké se nabízejí pracovní pozice, v jakých oborech a aby žáci věděli, k čemu je dobré se jazyky – v našem případě francouzštinu – učit. Mapa tedy zobrazuje školy i firmy, kde francouzština žije, kde se francouzsky mluví.

Učitelé v anketě také volali po spolupráci s univerzitami. Zde mohou být motivačním prvkem např. zážitky studentů ze zahraničních pobytů. Rádi sdílejí to, co bylo náročné, čím museli projít (např. administrativním martyriem), ale také co bylo příjemné. Jedná se tedy o živý důkaz, že pobyt v zemi, jejíž jazyk studují, byl obohacující a nasměroval je dál. Jednotlivé studijní programy českých univerzit včetně jazykových center mají tudíž na mapě rovněž své místo. Vysokoškolští studenti tak mohou docházet do škol, organizovat pro žáky motivační aktivity nebo vést kroužek (francouzštiny). Učitel, který by o takovou nabídku měl zájem, může v mapě vyhledat nejvhodnější kontakt a o spolupráci požádat. Někdy jsou iniciativní i sami naši studenti, kteří se vrací na předešlé stupně škol, aby se podělili o své zkušenosti z vysokoškolského studia. Navštíví svého vyučujícího francouzštiny na základní škole nebo na gymnáziu a s pomocí mapy jeho žákům přiblíží, jaké možnosti znalost tohoto jazyka nabízí.

Na podpoře tohoto projektu se kromě naší katedry finančně podílí Francouzská ambasáda, sdružení Gallica, SUF nebo Francouzsko-česká obchodní komora. Součástí pracovní skupiny jsou také zástupci kateder francouzštiny pedagogických fakult v Praze a v Hradci Králové a univerzitních jazykových center.

doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. a Ing. Mgr. Hana Delalande

Katedra francouzského jazyka a literatury, Pedagogická fakulta MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info