Učitelství pro mateřské školy

Informace k ukončení studia

Pro ukončení studia je potřeba:

1. Jak napsat závěrečnou (bakalářskou) práci

JAK NA ZÁVĚREČNOU PRÁCI? 

1. Volba tématu a zpracování projektu (4. semestr – předmět BPP PP – Bakalářská práce-projekt)

Na začátku semestru si student volí téma bakalářské závěrečné práce a domlouvá si vedoucího práce.  Na konci semestru odevzdává projekt, který obsahuje téma práce, cíl, shrnutí dosavadního poznání a metodologii. Po schválení projektu vedoucím práce je anotace projektu zanesena do IS MU: Studium – Rozpisy studentů – Přehled balíků s tématy/variantami. Za schválený projekt student obdrží zápočet.

2. Zpracování závěrečné práce a splnění odpovídajících předmětů (5. semestr a 6. semestr – BPP PP – závěrečná práce dokončení)

V tomto semestru a v semestru následujícím zpracovává závěrečnou práci a konzultuje se svým vedoucím práce.

3. Přihlášení k obhajobě

Před podáním přihlášky k obhajobě (do 10. listopadu pro podzimní semestr nebo do 20. března pro jarní semestr) student vyplní v IS definitivní název závěrečné práce a název práce v anglickém jazyce. Pověřený pracovník záznam přesune do agendy studijního oddělení.

4. Odevzdání závěrečné práce

Termín pro odevzdání (podle článku 38 SZŘ MU) diplomových bakalářských je pro jarní semestr stanoven nejpozději na 20. duben, pro podzimní semestr nejpozději na 10. prosinec.

Ve výše uvedených termínech student odevzdá 2 tištěné exempláře závěrečných prací vedoucímu práce a současně vloží elektronickou verzi práce do IS MU, a to včetně požadovaných náležitostí (tj. vč. příloh, získaných dat atp.). Studijní oddělení posléze zkontroluje naplnění Archivu práce a odevzdanou práci zveřejní. Obě verze, tištěná i elektronická, musí být obsahově shodné.

Postup vkládání závěrečné práce do IS MU: Osobní administrativa  Student  Věci týkající se celého studia: (Nové) – Vkládání závěrečných prací do IS MU. Student může závěrečnou práci vložit do IS MU, je-li zaveden název a jméno vedoucího diplomové nebo bakalářské práce v aplikaci Závěrečná práce. Podrobnější popis vkládání prací do informačního systému je dostupný přímo v rámci IS MU.

pokyn-dekana-k_realizaci_zaverecnych_praci-2020.pdf


Témata bakalářských prací

Projekt bakalářské práce

Standard BP UMŠ 2022

2. Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

  • Okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro studenty nastupující před rokem 2017 SZZ-MS
  • Okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro studenty nastupující v roce 2017 a dále SZZ UMŠ

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info