MŠ Brechtova

web MŠ

Bc. Eva Kotková

Vystudovala jsem obor Učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. V posledním ročníku jsem byla v MŠ Brechtova na praxi a moc se mi zde líbilo.
Po dokončení studia jsem v roce 2013 nastoupila do MŠ Brechtova jako učitelka do třídy Motýlků, kde jsem učila dva roky, poté jsem byla na rodičovské dovolené a od ledna 2021 učím ve třídě Berušek. Naše MŠ je mi velice blízká. Líbí se mi respektující přístup, o který se snažíme, podnětné prostředí a promyšlenost projektu Zdravá mateřská škola.
S dětmi ráda zpívám, hraji na nástroje a poznávám přírodu.


Ve volném čase ráda poslouchám hudbu, hraji na klavír a akordeon, chodím do přírody, objevuji fascinující svět motýlů a věnuji se rodině.

E-mail: efcakotkova@seznam.cz

Bc. Anna Sádecká

Vystudovala jsem obor Pedagogika na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity, kde pokračuji v magisterském studiu Andragogiky (ukončení 06/2024). Dále jsem absolvovala Rozdílový kurz Speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, kde bych v nadcházejícím roce ráda pokračovala v magisterském studiu Speciální pedagogiky. V rámci dalšího vzdělávání jsem absolvovala mimo jiné tyto kurzy: Respektovat a být respektován, Handle Kurz I. a II., Úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace NVS Pohybem se učíme, Kurz asistenta pedagoga, Kurz Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární logopedická prevence, EDASTIM – Edukace a stimulace jako podpora školní připravenosti (inovace Edukativně stimulačních skupinek).

Do MŠ Brechtova jsem nastoupila v roce 2017. Na naší MŠ se mi líbí její filosofie podporující zdraví a samostatnost dětí, respektující přístup a podnětné prostředí.

S dětmi ráda tvořím, chodíme na výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí a poznáváme přírodu, realizujeme experimenty.

Ve volném čase se ráda vzdělávám a účastním i dalších kurzů a webinářů s pedagogickou a speciálně pedagogickou tématikou, věnuji se rodině, čtu a pečuji o domácí zvířata.

E-mail: Sadeckaa@seznam.cz

Bc. Lenka Klimíčková

Vystudovala jsem tříletý obor Učitelství pro MŠ na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Po vysoké škole v roce 2007 jsem nastoupila do Mateřské školy Brechtova 6, Brno, kde jsem působila jako učitelka MŠ až do roku 2021. Dva roky jsem si vyzkoušela asistenta pedagoga na speciální základní škole Kociánka, Brno. Od září 2023 opět působím jako učitelka MŠ v mateřské škole Brechtova. V rámci dalšího vzdělávání jsem absolvovala mimo jiné tyto kurzy: Edukativně stimulační skupinky pro předškolní děti, Respektovat a být respektován, Primární logopedická prevence, Mentoring v mateřské škole, Čtenářská a matematická pregramotnost v MŠ. Na naší MŠ oceňuji respektující přístup a samostatnost dětí. Práce s dětmi mě naplňuje a nejraději s dětmi zpívám, tvořím a trávím čas venku v přírodě.

E-mail: crroisant@seznam.cz

Mgr. Pavlína Janíčková

Mgr. Pavlína Janíčková

Vystudovala jsem Střední odbornou školu pedagogickou ve Znojmě, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika a následně bakalářské studium Učitelství pro MŠ na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Poté jsem absolvovala navazující magisterské studium Sociální pedagogiky a volného času, taktéž na PdF MU.

Do MŠ Brechtova jsem nastoupila v lednu 2013 a to zejména proto, že je mi blízká filozofie škol podporujících zdraví. S dětmi ráda tvořím, zpívám a zaměřuji se i na logopedickou prevenci řeči.

E-mail: pajka38@seznam.cz

Bc. Lenka Kollárová

Vystudovala jsem obor Předškolní a mimoškolní pedagogika – Učitelství pro mateřské školy. Dále jsem se dovzdělávala studiem anglického jazyka na Státní jazykové škole Brno či Sdružených uměnověd na Filozofické fakultě Masarykovi univerzity. V současné době studuji obor Speciální pedagogika se zaměřením na etopedii a psychopedii na MU. Během své praxe jsem absolvovala Kurz asistenta pedagoga, Kurz 1. pomoci, Feursteinovu metodu instrumentálního obohacování, kurz Respektovat a být respektován, Handle přístup či EDASTIM. Jako předškolní pedagog, asistent pedagoga a mentor jsem začala působit v roce 2014 v Základní a Mateřské škole Brno, Bosonožské nám. 44. Zde jsem měla možnost pracovat s dětmi se sluchovými vadami, s poruchami autistického spektra či poruchami chování a emocí. V roce 2017 jsem nastoupila do Mateřské školy Brno Brechtova 6 a působím zde doposud. Na naší mateřské škole oceňuji zejména respektující přístup k dětem, vedení ke zdravému životnímu stylu a inspirativní kolektiv. S dětmi si nejvíce užívám tvoření, četbu knih, pohybové hry a výlety či školy v přírodě. Ve svém volném čase ráda maluji, vařím, věnuji se józe a chodím do přírody.

E-mail: kollorka@centrum.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info