6. semestr

Pedagogická praxe klinická (XPPp14)

prezenční studium / jarní semestr

typ studijního předmětu: povinný; dotace: 5 týdnů

kredity: 5; zakončení: zápočet

Informace o praxi

Klinická praxe probíhá u studentů programu Učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v mateřských školách v celé České republice. Je na rozhodnutí studenta, kterou mateřskou školu, s výjimkou spolupracujících a fakultních mateřských škol, zvolí. Praxe je realizována v prvních pěti týdnech šestého semestru v době od 8.00 do 14.00 hodin. Studenti mají pro tuto praxi stanoveny stejné úkoly jako při souvislé praxi, tzn. nejprve první týden hospitovat, poté připravit tematický plán. Rozdílné jsou cíle praxe. Tato praxe je již zaměřena na hlubší porozumění realitě předškolního vzdělávání v méně „laboratorních“ podmínkách, než poskytovaly spolupracující a fakultní mateřské školy.

Klinická praxe má tedy klíčové postavení mezi všemi pedagogickými praxemi, neboť již směřuje k ověření připravenosti studenta vstoupit do reálné praxe. Jedním z cílů praxe je také zmírnit „šok z reality. Důležitou součástí této praxe jsou dva reflektivní semináře. První z nich probíhá v pátek třetího týdne realizace praxe, druhý po jejím ukončení.

První reflektivní seminář má za cíl sdílet zkušenosti z různých mateřských škol v České republice formou prezentací a následného porovnání se zkušenostmi z praxí ve spolupracujících a fakultních mateřských školách. Toto sdílení může přispět k vytvoření reálného obrazu o předškolním vzdělávání v České republice, jeho variabilitě, problémech a směřování.

Druhý seminář má pomoci uvědomit si, jaké nároky budou na studenty kladeny po nástupu do zaměstnání a jakou podporu jako začínající učitelé budou potřebovat. Formulace cílů dalšího směřování studenta by jim pomohla v začátcích jejich absolventské praxe. V rámci druhého semináře mají studenti možnost uspořádat si svá studentská portfolia pro prezentaci u státní závěrečné zkoušky.

Pedagogická praxe klinická (XPPk14)

kombinované studium / jarní semestr

typ studijního předmětu: povinný; dotace: 3 týdny

kredity: 5; zakončení: zápočet

Informace o praxi

 

Klinická praxe probíhá u studentů programu Učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v mateřských školách v celé České republice. Je na rozhodnutí studenta, kterou mateřskou školu, s výjimkou spolupracujících a fakultních mateřských škol, zvolí. Praxe je realizována v průběhu tří týdnů šestého semestru v době od 8.00 do 14.00 hodin. Studenti mají pro tuto praxi stanoveny stejné úkoly jako při souvislé praxi, tzn. nejprve první týden hospitovat, poté připravit tematický plán. Důležitou součástí této praxe je reflektivní seminář, na němž studenti sdílí své zkušenosti z praxe a mají možnost uspořádat si svá portfolia pro prezentaci u státní závěrečné zkoušky.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info