3. semestr

Asistentská pedagogická praxe (XPPp08)

prezenční studium / podzimní semestr

typ studijního předmětu: povinný; dotace: 2 h/týdně

kredity: 2; zakončení: zápočet

Informace o praxi

Asistentská praxe probíhá jako povinný předmět ve 3. semestru čtyři hodiny jedenkrát za 14 dní v čase od 8.00 do 12.00 hod. Studenti pokračují v mateřské škole, kterou zvolili v předchozím, tedy druhém, semestru. Tato praxe umožňuje studentům a provázejícím učitelům prohloubit vzájemnou spolupráci, respektive vztah, který si již stačili vybudovat. Provázející učitel již studenta zná a společně mají nastaveny cíle dalšího profesního rozvoje studenta, na nichž mohou pracovat.

Praxe je bezprostředně integrována s předměty Pedagogicko-psychologická diagnostika a Didaktika v předškolním věku.

Asistentská pedagogická praxe (XPPk08)

kombinované studium / podzimní semestr

typ studijního předmětu: povinný; dotace: 2 dny

kredity: 2; zakončení: zápočet

Informace o praxi

Asistentská praxe probíhá jako povinný předmět ve 3. semestru. Praxe probíhá dva pátky v semestru ve vybrané mateřské škole. Studenti, kteří pracují v mateřské škole, realizují praxi na svém pracovišti. Student spolupracuje s provázejícím učitelem jako její asistent a rozvíjí dovednosti potřebné pro diagnostikování dětí.

Praxe je bezprostředně integrována s předměty Pedagogicko-psychologická diagnostika a Didaktika předškolního věku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info