2. semestr

Průběžná pedagogická praxe (XPPp04)

prezenční studium / jarní semestr

typ studijního předmětu: povinný; dotace: 24 h + 9 h semináře

kredity: 3; zakončení: zápočet

Informace o praxi

Průběžná pedagogická praxe probíhá jako povinný předmět ve 2. semestru jednou týdně v čase od 8.00 do 10.00 hod. Studenti si sami vybírají z nabídky fakultních a spolupracujících mateřských škol tu, kterou budou navštěvovat i v dalších dvou semestrech, a stejně tak i provázejícího učitele. Jejich povinností je dopředu nahlásit provázejícímu učiteli svůj nástup na praxi.

Provázející učitel „provází“ zpravidla dva studenty. Nabídka mateřských škol je vždy připravena tak, aby každá z nich patřila jen k jednomu ročníku studentů. Takto nastavená organizace praxí má za cíl systematicky podporovat studenty, sledovat jejich profesní vývoj v průběhu tří semestrů, budovat s nimi partnerské vztahy a podporovat jejich profesní rozvoj. Jinými slovy řečeno poskytovat studentům zpětnou vazbu o jejich pokrocích, reflektovat s nimi jejich praktické zkušenosti a formulovat cíle profesního rozvoje pro jednotlivé semestry v prostředí otevřených, bezpečných a partnerských vztahů. Díky dlouhodobějšímu působení v jedné třídě mají studenti také jedinečnou možnost pozorovat vývoj třídního společenství i jednotlivých dětí.

Praxe je doplněna třemi reflektivními semináři, které jsou zaměřeny na rozvoj efektivní komunikace při interakcích s dětmi a práci se svými silnými a slabými stránkami. Je bezprostředně integrována s předmětem Předškolní pedagogika. Studenti tak mají možnost propojovat teoretické poznatky s praktickými. Při tom využívají jak pozorování práce provázejího učitele, tak vlastní vzdělávací pokusy s jednotlivci nebo malými skupinami dětí.

Průběžná pedagogická praxe (XPPk04)

kombinované studium / jarní semestr

typ studijního předmětu: povinný; dotace: 2 dny + 4h semináře

kredity: 3; zakončení: zápočet

Informace o praxi

Průběžná pedagogická praxe probíhá jako povinný předmět ve 2. semestru dva pátky ve vybrané fakultní nebo spolupracující mateřské škole pod vedením provázejícího učitele, který je vycvičen v mentorských dovednostech. Praxe je doplněna reflektivními semináři, které jsou realizovány blokově 2x v semestru za účasti pedagoga a psychologa z řad vysokoškolských učitelů. Cílem praxe a reflektivních seminářů je podpořit rozvoj studenta v efektivních způsobech komunikace a rozvíjet postoje k budoucí profesi.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info