1. semestr

Vstupní pedagogická praxe

prezenční studium / podzimní semestr

typ studijního předmětu: povinný; dotace: 5 dnů

kredity: 2; zakončení: zápočet

Informace o praxi

Vstupní pedagogická praxe probíhá blokově na vybraných mateřských školách v Brně. Školy jsou voleny tak, aby se lišily svým zaměřením. Studenti realizují praxi čtvrtý týden od zahájení prvního semestru a mají možnost se během pěti dnů seznámit s různými stupni vzdělávání a s různými typy zařízení. Praxe probíhá každý den od 8.00 do 14.00 hodin.

První den praxe tráví studenti v dětské skupině, tři dny navštěvují různé typy mateřských škol (běžnou mateřskou školu, MŠ s Daltonským plánem, s programy Škola podporující zdraví či Začít spolu) a poslední den mohou nahlédnout do prvních tříd základní školy.

Praxe je doplněna dalšími třemi semináři, které jsou vedeny pedagogem a psychologem. Seminář před praxí se zaměřuje na přípravu studentů, jak pozorovat v mateřské škole (objektivně a popisně viděné a slyšené), objasňuje, jak fungují procesy vnímání. Další dva semináře po praxi se zaměřují na reflexi pozorované reality (viz níže) a poznání silných a slabých stránek studentů, přijetí sebe sama, popř. na to, jak na sobě cíleně pracovat.

Praxe umožňuje studentům nahlédnout do prostředí různých mateřských škol, pozorovat různé osobnosti učitelek mateřských škol a účastnit se různých interakcí mezi provázejícími učiteli a dětmi. Praxe je hospitační.

Portfolio

Úkoly (často zpracované formou seminárních prací) i pedagogický deník budou součástí vašeho profesního portfolia. Pojmem portfolio označujeme osobní sbírku různých produktů, které sami vytvoříte, a budou se vztahovat ke studiu učitelství. Budete sem tedy zařazovat hospitační záznamy, vyplněné pozorovací archy, přípravy na výuku, seminární práce a další materiály. Portfolio si založíte při vstupu do 1. semestru studia (právě teď) a bude vás provázet celým studiem. Zároveň poslouží jako „vizitka“, kterou budete předkládat u různých zápočtů či zkoušek a zejména u státní závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie.

Vstupní pedagogická praxe

kombinované studium / podzimní semestr

typ studijního předmětu: povinný; dotace: 3 dny

kredity: 2; zakončení: zápočet

 

Informace o praxi

Vstupní pedagogická praxe probíhá blokově na vybraných mateřských školách v Brně. Školy jsou voleny tak, aby se lišily svým zaměřením. Studenti realizují praxi tři pátky a mají možnost se během těchto dnů seznámit s různými typy zařízení. Praxe probíhá od 8.00 do 14.00 hodin.

Praxe je doplněna dalšími dvěma semináři, které jsou vedeny pedagogem a psychologem. Seminář před praxí se zaměřuje na přípravu studentů, jak pozorovat v mateřské škole (objektivně a popisně viděné a slyšené), objasňuje, jak fungují procesy vnímání. Další seminář po praxi se zaměřuje na reflexi pozorované reality (viz níže) a poznání silných a slabých stránek studentů, přijetí sebe sama, popř. na to, jak na sobě cíleně pracovat.

Praxe umožňuje studentům nahlédnout do prostředí různých mateřských škol, pozorovat různé osobnosti učitelů mateřských škol a účastnit se různých interakcí mezi provázejícími učiteli a dětmi. Praxe je hospitační.

Portfolio

Úkoly (často zpracované formou seminárních prací) i pedagogický deník budou součástí vašeho profesního portfolia. Pojmem portfolio označujeme osobní sbírku různých produktů, které sami vytvoříte, a budou se vztahovat ke studiu učitelství. Budete sem tedy zařazovat hospitační záznamy, vyplněné pozorovací archy, přípravy na výuku, seminární práce a další materiály. Portfolio si založíte při vstupu do 1. semestru studia (právě teď) a bude vás provázet celým studiem. Zároveň poslouží jako „vizitka“, kterou budete předkládat u různých zápočtů či zkoušek a zejména u státní závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info