4. semestr

YPPp12 Souvislá praxe

prezenční studium/jarní semestr

typ SP: povinný, dotace: 2 týdny

kredity: 4, zakončení: zápočet

Informace

Cílem praxe je umožnit studentovi ověřit v praxi schopnost diagnostikovat obtíže dítěte a naplánovat intervenční program společně s učiteli mateřské školy a konzultovat jej s rodiči. Praxe svým pojetím navazuje na všechny předchozí praxe a propojuje je v komplexní celek.

Praxe probíhá v libovolném termínu, který si volí student sám, v délce dvou týdnů. Student má za úkol diagnostikovat obtíže vybraného dítěte a společně s učitelkou navrhnout plán pedagogické podpory, který konzultuje s rodiči. Student může navázat na Diagnosticko-intervenční praxi a pokračovat v intervenci již diagnostikovaného dítěte. Svoje postupy konzultuje s poradenským zařízením, vyhodnocuje účinky intervence apod. Součástí praxe je také sebereflexe, při které student vyhodnocuje svoje profesní dovednosti nabyté v průběhu studia a formuluje plán svého další profesního rozvoje.

 

YPPk12 Souvislá praxe

kombinované studium/jarní semestr

typ SP: povinný, dotace: 2 týdny

kredity: 4, zakončení: zápočet

Informace

Cílem praxe je umožnit studentovi ověřit v praxi schopnost diagnostikovat obtíže dítěte a naplánovat intervenční program společně s učiteli mateřské školy a konzultovat jej s rodiči. Praxe svým pojetím navazuje na všechny předchozí praxe a propojuje je v komplexní celek.

Praxe probíhá v libovolném termínu, který si volí student sám, v délce dvou týdnů. Student má za úkol diagnostikovat obtíže vybraného dítěte a společně s učitelkou navrhnout plán pedagogické podpory, který konzultuje s rodiči. Student může navázat na Diagnosticko-intervenční praxi a pokračovat v intervenci již diagnostikovaného dítěte. Svoje postupy konzultuje s poradenským zařízením, vyhodnocuje účinky intervence apod. Součástí praxe je také sebereflexe, při které student vyhodnocuje svoje profesní dovednosti nabyté v průběhu studia a formuluje plán svého další profesního rozvoje.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info