3. semestr

YPPp11 Mentorská praxe

prezenční studium/podzimní semestr

typ SP: povinný, dotace: 2 dny

kredity: 2, zakončení: zápočet

Informace

Praxe navazuje na předmět Sebezkušenostní učení a Pedagogická komunikace s cílem umožnit studentům v praxi ověřit jejich mentorské schopnosti. Je propojena s bakalářským studijním programem Učitelství pro mateřské školy s předmětem Souvislá pedagogická praxe, ve které se studenti bakalářského programu zaměřují na rozvoj některé z vybraných profesních dovedností.

Student magisterského programu je spárován s prezenčním studentem bakalářského studijního programu Učitelství pro mateřské školy, který v prvních třech týdnech semestru realizuje souvislou praxi ve fakultní (spolupracující) mateřské škole v Brně. Na této praxi student bakalářského programu sleduje a vyhodnocuje vybranou oblast profesních dovedností. Student magisterského programu navštíví studenta na praxi, pozoruje vybranou/sledovanou profesní dovednost, pořizuje z pozorování videonahrávku a následně se se studentem setkává a poskytuje tomuto studentovi mentorskou podporu v souladu s "desaterem mentora" a kromě zpětné vazby také pomáhá studentovi formulovat cíl rozvoje do budoucna.

Student písemně reflektuje svoji mentorskou podporu do předem připraveného formuláře.

 

YPPk11 Mentorská praxe

kombinované studium/podzimní semestr

typ SP: povinný, dotace: 2 dny

kredity: 2, zakončení: zápočet

Informace

Praxe navazuje na předmět Sebezkušenostní učení a Pedagogická komunikace s cílem umožnit studentům v praxi ověřit jejich mentorské schopnosti. Je propojena s bakalářským studijním programem Učitelství pro mateřské školy s předmětem Souvislá pedagogická praxe, ve které se studenti bakalářského programu zaměřují na rozvoj některé z vybraných profesních dovedností.

Student magisterského programu je spárován s prezenčním studentem bakalářského studijního programu Učitelství pro mateřské školy, který v prvních třech týdnech semestru realizuje souvislou praxi ve fakultní (spolupracující) mateřské škole v Brně. Na této praxi student bakalářského programu sleduje a vyhodnocuje vybranou oblast profesních dovedností. Student magisterského programu navštíví studenta na praxi, pozoruje vybranou/sledovanou profesní dovednost, pořizuje z pozorování videonahrávku a následně se se studentem setkává a poskytuje tomuto studentovi mentorskou podporu v souladu s "desaterem mentora" a kromě zpětné vazby také pomáhá studentovi formulovat cíl rozvoje do budoucna.

Student písemně reflektuje svoji mentorskou podporu do předem připraveného formuláře.

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info