2. semestr

YPPp08 Pedagogická praxe

prezenční studium/jarní semestr

typ SP: povinný, dotace: 2 dny

kredity: 2, zakončení: zápočet

Informace

Praxe je propojena s předmětem Pedagogická komunikace s cílem umožnit studentům v praxi ověřit schopnost koordinovat práci v týmu a poskytovat podporu při tvorbě krátkodobého projektu vzdělávání v MŠ. Praxe je propojena s bakalářským programem Učitelství pro mateřské školy s předmětem Teorie kurikula předškolního vzdělávání, ve kterém se studenti učí v malých týmech projektovat vzdělávací práci v MŠ.

Student má za úkol zorganizovat setkání s tříčlennou skupinou prezenčních studentů 2. ročníku (4. semestru) Učitelství pro mateřské školy. Termín si vybírají individuálně tak, aby byl vhodný pro všechny zainteresované studenty. Není tedy rozvrhován. Student poskytuje v rámci této praxe supervizi těmto studentům. Zaznamenává proces podpory a analyzuje svoje postupy (schopnost komunikovat, koordinovat a podporovat tvorbu projektu třídního vzdělávacího programu).

Proces své supervize písemně reflektuje a vyhodnocuje možnosti svého dalšího rozvoje v oblasti poskytování kolegiální podpory a koordinace práce v malých týmech.

YPPk08 Pedagogická praxe

kombinované studium/jarní semestr

typ SP: povinný, dotace: 2 dny

kredity: 2, zakončení: zápočet

Informace

Praxe je propojena s předmětem Pedagogická komunikace s cílem umožnit studentům v praxi ověřit schopnost koordinovat práci v týmu a poskytovat podporu při tvorbě krátkodobého projektu vzdělávání v MŠ. Praxe je propojena s bakalářským programem Učitelství pro mateřské školy s předmětem Teorie kurikula předškolního vzdělávání, ve kterém se studenti učí v malých týmech projektovat vzdělávací práci v MŠ.

Student má za úkol zorganizovat setkání s tříčlennou skupinou kombinovaných studentů 2. ročníku (4. semestru) Učitelství pro mateřské školy. Termín si vybírají individuálně tak, aby byl vhodný pro všechny zainteresované studenty. Není tedy rozvrhován. Student poskytuje v rámci této praxe supervizi těmto studentům. Zaznamenává proces podpory a analyzuje svoje postupy (schopnost komunikovat, koordinovat a podporovat tvorbu projektu třídního vzdělávacího programu).

Proces své supervize písemně reflektuje a vyhodnocuje možnosti svého dalšího rozvoje v oblasti poskytování kolegiální podpory a koordinace práce v malých týmech.

 

YPPp09 Poradenská praxe

prezenční studium/jarní semestr

typ SP: povinný, dotace: 1 den

kredity: 1, zakončení: zápočet

Informace

Praxe je propojena s předmětem Pedagogická komunikace a navazuje na předmět Diagnosticko-intervenční praxe. Prohlubuje praktické dovednosti související s interpretací a aplikací odborných doporučení školských poradenských pracovišť (ŠPZ) - Pedagogicko psychologická poradna (PPP) a Speciálně pedagogické centrum (SPC).

Student se formou osobní návštěvy školského poradenského pracoviště seznámí s jeho organizací, personálním obsazením, poskytovanými službami cílovým skupinám a různými druhy výstupů školských poradenských zařízení směrem k dětem a jejich zákonným zástupcům i směrem k mateřské škole.

Na základě získaných zkušeností student písemně reflektuje a vyhodnocuje způsob využití poradenské podpory a možnosti spolupráce mateřské školy se školskými poradenským zařízením při zajišťování vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Praxe je plánována v rozsahu 1 den v semestru.

 

YPPk09 Poradenská praxe

kombinované studium/jarní semestr

typ SP: povinný, dotace: 1 den

kredity: 1, zakončení: zápočet

Informace

Praxe je propojena s předmětem Pedagogická komunikace a navazuje na předmět Diagnosticko-intervenční praxe. Prohlubuje praktické dovednosti související s interpretací a aplikací odborných doporučení školských poradenských pracovišť (ŠPZ) - Pedagogicko psychologická poradna (PPP) a Speciálně pedagogické centrum (SPC).

Student se formou osobní návštěvy školského poradenského pracoviště seznámí s jeho organizací, personálním obsazením, poskytovanými službami cílovým skupinám a různými druhy výstupů školských poradenských zařízení směrem k dětem a jejich zákonným zástupcům i směrem k mateřské škole.

Na základě získaných zkušeností student písemně reflektuje a vyhodnocuje způsob využití poradenské podpory a možnosti spolupráce mateřské školy se školskými poradenským zařízením při zajišťování vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Praxe je plánována v rozsahu 1 den v semestru.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info