Historie katedry

Vznik katedry pedagogiky lze datovat od roku 1946, kdy byly zřízeny odborné semináře, pedagogický a psychologický, pod vedením dr. Jana Vaňka a dr. Viléma Chmelaře. Od svého založení se katedra orientovala na pedagogickou a psychologickou přípravu budoucích učitelů pro oba stupně základní školy. Katedra procházela organizačními a koncepčními změnami v souvislosti se změnami fakultními a společenskými.

Významná data z historie katedry:

 • 1919  Založení Masarykovy univerzity v Brně
 • 1968 – 1975  Přejmenování na Universitu Jana Evangelisty Purkyně (UJEP)
 • 1946  Založení Pedagogické fakulty MU
 • 1953 – 1959  Vyšší pedagogická škola
 • 1959 – 1964  Pedagogický institut
 • 1946  Založení katedry pedagogiky

Vedení katedry pedagogiky:

 • 1951 – 1959  doc. Dr. Boris Uher
 • 1959 – 1961  doc. Dr. Ladislav Dvořáček
 • 1961 – 1970  prof. Dr. Josef Kopáč
 • 1970 – 1971  doc. Dr. Josef Kurfürst
 • 1971 – 1973  prof. Dr. Stanislav Opatřil
 • 1973 – 1990  prof. Dr. Milan Přadka, DrSc.
 • 1990 – 1992  prof. Dr. Bohumír Blížkovský,CSc.
 • 1992 – 1994  prof. Dr. Josef Maňák,CSc.
 • 1994 – 2001  prof. Dr. Vlastimil Švec,CSc.
 • 2002 – 2009  prof. Dr. Oldřich Šimoník, CSc.

Vedení katedry primární pedagogiky:

 • 2009 – 2015  doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
 • od roku 2015  doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

Vývoj katedry pedagogiky v dalších letech:

Jako Katedra pedagogiky a psychologie se konstituovala v roce 1951-2.
V průběhu svého dalšího vývoje vystupovala pod různými názvy. Také její struktura se několikrát měnila.

 • 1951  Katedra pedagogiky a psychologie
 • 1966  Osamostatnění katedry pedagogické praxe
 • 1968  Laboratoř pedagogického výzkumu
 • 1968 – 1975  Členění katedry pedagogických věd:
  • oddělení psychologie
  • oddělení studia učitelství pro 1.- 4. ročník ZDŠ
  • oddělení studia učitelství pro 6.-9. ročník ZDŠ
  • oddělení pedagogiky volného času
  • oddělení speciální pedagogiky
  • středisko výukové televize
 • 1989  Osamostatnění katedry psychologie
 • 1994  Členění katedry pedagogiky:
  • oddělení pro 1. stupeň základní školy
  • oddělení pedagogiky pro učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
  • oddělení sociální pedagogiky se zaměřením na volný čas
 • 1994  Osamostatnění katedry sociální pedagogiky, založení kabinetu rodinné výchovy
 • od roku 2002  Členění katedry pedagogiky:
  • oddělení učitelství pro 1. stupeň ZŠ
  • oddělení pro učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů ZŠ a SŠ
 • od roku 2005  bylo zřízeno oddělení pedagogické praxe
 • od 24. 4. 2008 byl akreditován obor Učitelství pro mateřské školy
 • 1. 9. 2009 – byla zřízena katedra primární pedagogiky

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info