Vyšlo nové číslo časopisu Komenský

duben 2023

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

úvodník ke třetímu číslu 147. ročníku časopisu Komenský vznikal v době, kdy byla na Pedagogické fakultě MU v Brně slavnostně pokřtěna kniha Rozhovory v Komenském. Tucet rozhovorů o výchově a vzdělávání, jejíž editorkou je Veronika Rodová. Kniha zahrnuje výběr z rozhovorů uveřejňovaných v časopisu Komenský mezi lety 2012–2020. Rozhovory s významnými a zajímavými pedagogickými osobnostmi mají v Komenském své stabilní místo. Od roku 2020 připravujeme vždy dvojice rozhovorů s cílem nabízet čtenářům více pohledů na téma a také touto cestou sbližovat teorii s praxí. Tentokrát jsme se zaměřili na aktuální otázky sociální pedagogiky, s důrazem na školní sociální pedagogiku a její uplatnění v praxi základních škol. Jitka Lorenzová a Jiří Daněk v rozhovorech upozorňují na širší společenské a sociální aspekty základního vzdělávání a ukazují, jak sociální pedagogové mohou pomáhat učitelům v jejich práci.

Další příspěvky, které jsme spolu s autory připravili, nabízejí šíři obecně i oborově didaktických témat k přemýšlení o tom, co a jak učit a jak svou výuku dál zkvalitňovat. V rozsáhlé recenzi knihy Moderní didaktika se Alena Vališová zamýšlí nad obsahovou strukturou publikace, vztahem autora k učitelům a studentům učitelství a nad hodnocením odborné literatury. Argumentuje pro komplexní chápání obecné didaktiky a propojování praktických výukových postupů s teoretickými poznatky. Jana Navrátilová se ve svém výzkumném textu zabývá komunikací mezi učitelem a žáky v diferencovaných skupinách očima učitelů a žáků 6. ročníku. Petra Suquet v rubrice Nahlédli jsme zprostředkovává čtenářům francouzský příspěvek k diskusi o digitálních technologiích nejen ve výuce jazyků. Jiřina Karasová a Martin Fico ukazují, jak využít akční výzkum při řešení problémových situací ve výuce. Václav Mertin uvažuje v odpovědi na položenou otázku v poradně o tom, jakou komunikaci a jaké prostředí budovat se žáky i jejich rodiči při řešení rozmanitých životních situací.

Z oborově didaktických příspěvků může čtenáře zaujmout výzkumná zpráva Martiny Šmejkalové zabývající se pojetím učiva českého jazyka ve 3. ročníku základní školy a didaktickými preferencemi vyučujících. Dále doporučujeme ke čtení text Heleny Koldové a Lukáše Rokose o tom, co v souvislosti s vytvářením a využíváním integrovaných či mezipředmětových úloh znamená „učit STEM“. Michaela Němečková ve svém příspěvku propojuje matematiku a historii a ukazuje, jak vytvářela slovní úlohy s využitím historických učebnic a příruček. Jiří Marvan a Kamila Tachovská v reportáži představují jednak systém výuky cizích jazyků ve škole, jednak způsoby, kterými se v jazykových kompetencích zdokonalují sami pedagogové. K přemýšlení o tom, co a jak používat a také učit, přispívají též naše jazykové poradny – poradna českého jazyka Adama Veřmiřovského a poradna anglického jazyka Ailsy Marion Randall a Jany Chocholaté.

Výběr z aktuálních zpráv v rubrice 5x ze školství tentokrát zpracovala nová posila redakce Aneta Melicharová.

Děkujeme všem přispěvatelům, kteří, i když jsou často velmi vytíženi dalšími svými profesními činnostmi a závazky, nacházejí čas nabízet a připravovat také příspěvky do našeho odborného časopisu, hledat nejen zajímavý obsah, ale i čtenářsky přívětivou formu.

Přeji všem inspirativní čtení i psaní.

Anna Tomková


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info