Vyšlo nové číslo časopisu Komenský

2. 9. 2023

Bez popisku

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

témata nového čísla časopisu Komenský obzvlášť rezonují s mými aktuálními profesními zájmy. Možná mohou být mé otázky také vašimi otázkami. Přinášíme vám další mozaiku textů, informujících a, jak doufáme, také inspirujících zamyšlení o dětech, o pedagozích i o všech dalších důležitých komponentách pedagogické práce.

Také vás zajímá, jak pomáhat dětem a studentům učit se regulovat emoce? Pak doporučuji začíst se do rozhovoru s Ivou Stuchlíkovou, která mimo jiné tvrdí, že rozpojovat cit a rozum znamená ve výchově slepou cestu. Další zkušenosti z psychologické praxe nabízí v rozhovoru školní psycholog Tomáš Tenkl. A v reportáži od Lucie Škarkové se dozvíme, jak se učí zvládat své emoce děti v zájmovém kroužku.

Také ke své pedagogické práci potřebujete různorodou inspiraci? Myslím, že inspirací se může stát prakticky každý příspěvek, pokud koresponduje s tím, čím právě žijeme, co nás zajímá, co hledáme. V textu Miroslava Jirečka mě zaujalo, jak shrnuje, proč se obracet do historie vyučovacího předmětu školního dějepisu, když píše: „Snad proto, že bez toho není možné poznat přítomnost a pohlížet do budoucnosti v podobě proměny školství /…/, mnohé problémy se v našem školství totiž periodicky opakují a v minulosti je možné najít inspirace pro řešení problémů i varování pro současnost.“ Jana Poupová ve svém příspěvku přibližuje, jak probouzí zájem žáků o původ českých názvů organismů v badatelsky pojaté výuce. Tereza Brzá seznamuje čtenáře s metodou Content-based Language Teaching a srovnává ji s u nás známější metodou CLIL. Miroslav Jurčík vysvětluje, jak využívá robotickou kameru při nácviku poskytování formativní zpětné vazby učitele žákům a při reflexi výuky, a také v pedagogickém výzkumu. Text Terezy Loučkové přispívá k současné odborné diskusi o typologiích závěrečných slovních hodnocení žáků na 1. stupni základní školy. Alice Brychová upozorňuje na zajímavé souvislosti, které mohou podpořit naši paměť při interpretaci příběhu, třeba v němčině. Milena Šubrtová představuje monografii autorského kolektivu z Masarykovy univerzity o Vladislavu Vančurovi, významném prozaikovi, dramatikovi, filmovém tvůrci a také představiteli českého odboje proti nacistické okupaci.

Také vždy pročítáte i poradenské rubriky? Vždy, když je kompletujeme do připravovaného čísla časopisu, překvapuje mě, jak jsou texty v nich sice drobné svým rozsahem, ale leckdy velké svým přesahem, třeba uvažování Václava Mertina o situaci, když třeťák všechno všude zapomíná, nebo příspěvek Adama Veřmiřovského, který nám pomáhá rozlišit pocity a myšlenky v rámci konceptu empatické, resp. nenásilné komunikace. Ailsa Marion Randall a Jana Chocholatá nás tentokrát zvou na prázdninový výlet do zahraničí. Jako se s každým novým číslem časopisu rozrůstá zásobárna zpracovaných poradenských témat, košatí také soubor zpráv v rubrice 5x ze školství. Tentokrát se v přehledu zpráv Tomáš Horčička zaměřil především na stav řešení úkolů školské politiky.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přeji vám všem, aby vás i tentokrát oslovilo co nejvíc příspěvků a aby se vám dařilo sdílet své čtenářské zážitky také s dalšími čtenáři časopisu Komenský.

Anna Tomková


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info