So-called English aneb Mezijazyková interference

3. 11. 2019 Ivana Hrozková

Dnes bychom se rádi dotkli mezijazykové interference, která je považována za přirozený jev na cestě k cizímu jazyku, na druhou stranu je příčinou mnoha obtíží a typických chyb, které jsou někdy označovány podle prvního jazyka jako Spanglish či Czenglish.
Začněme tedy právě angličtinou – pokud ji studujete, stačí říci I study English at the faculty. V běžné mluvě není třeba dodávat I study the English language. To je nutné, a proto také běžné, jen v oficiálních názvech, např. Department of English language and literature.
Dalším jevem, který nás, Čechy, trápí je so-called: he comes from so-called Valašsko. V angličtině se setkáváme se dvěma významy, je třeba poznamenat, že českému takzvaný odpovídá jen částečně, navíc je třeba vzít v úvahu emocionální náboj věty.
Jaký je tedy význam? Mluvčí je přesvědčen o nesprávnosti označení, a tedy so-called Valašsko by znamenalo, že nejsme přesvědčeni o tom, že se region tak jmenuje. Proto se v podobných větách raději so-called vyhneme a doplníme drobné vysvětlení: He comes from a Moravian region known as Valašsko.
So-called může také implikovat, že mluvčí je jemně sakrastický a vyjadřuje jistý odstup, nesouhlas: Her so-called friends didn’t help her at all. A právě zde se blížíme českému takzvaný, je již ale na první pohled patrné, že nemyslíme opravdové přátele, naopak.
Dalším kontextem, v němž můžeme so-called potkat představují situace, v nichž se mluvčí domnívá, že se jedná o novotvar, nám zatím neznámý výraz, a tudíž jej uvede so-called: So-called ‘buzzwords’ are new words which are extremely popular especially among young people. Přesto ani v jedné větě není výrazu zapotřebí, je nadbytečný.
Podobně je tomu ve spojení way how to; the best way how to. Angličtina podobný výraz zná a používá jej, ne však přesně v této formě. Platí, že how a way k sobě nepatří, používají se odděleně: this is how to do it nebo this is the way to do it. Listening is the best way of improving/to improve your English. Z uvedených příkladů vyplývá, že way se pojí buď s infinitivem: way to do st, nebo vazbou of: way of doing st.

So let’s stop using so-called Czenglish and start speaking English!

Ailsa Marion Randall, M.A. a Mgr. Ivana Hrozková, Ph.D.
katedra anglického jazyka a literatury
Pedagogická fakulta MU