Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Učitelská praxe

 

Pro studenty přijaté od roku 2017
(obory Učitelství výtvarné výchovy pro základní a střední školy, Vizuální tvorba) 

Učitelská praxe vedená katedrou pedagogiky (1. semestr NMgr.):
SZ6040 Učitelská praxe 1
SZ6041 Seminář k učitelské praxi 1 

Učitelská praxe vedená katedrou výtvarné výchovy (2. a 3. semestr NMgr.):
Vi6002 Učitelská praxe 2
VV6002 Učitelská praxe 2
Vi6003 Učitelská praxe3
VV6003 Učitelská praxe 3
Vi6001 Seminář k učitelské praxi 2
VV6001 Seminář k učitelské praxi 2    

Společně s předměty Učitelská praxe je nutné absolvovat i Semináře k učitelské praxi!!!!
Více informací na webu katedry pedagogiky: www.ped.muni.cz/pedagogika

Vzhledem ke studijnímu oboru Učitelství výtvarné výchovy pro základní a střední školy by v rámci tří semestrů měla být praxe absolvována alespoň jednou za studium na ZŠ (ideálně v rámci Učitelské praxe 1) a alespoň jednou za studium na SŠ (v rámci Učitelské praxe 2 nebo 3), zbytek (tj. jedna praxe) záleží na preferenci studenta/ky. 

Tzn. absolvovat Učitelskou praxi 1 na ZŠ, další dva semestry budou k výběru praxe na SŠ/ZŠ, případně pro studenty oboru Vizuální tvorba na ZUŠ. Cílem je, aby student absolvoval praxi na více učitelských stupních. V případě, že již někde vyučujete, je možná individuální domluva s vyučujícím Učitelské praxe 2 a 3. 

Bližší a aktuální informace k časové dotaci praxí naleznete též na webu katedry pedagogiky!!!

2. semestr (Učitelská praxe 2)
Pro dvouoborové studenty platí průběžná praxe v rozsahu 10 týdnů. Student absolvuje 100 hodin (50 za každý studovaný obor), z toho 60 hodin přímo ve škole (6h/týden), dále 20 hodin vlastní výuka a 40 hodin příprava a úkoly.

3. semestr (Učitelská praxe 3)
Pro dvouoborové studenty platí souvislá praxe v rozsahu 4 týdnů. Student absolvuje 120 hodin (60 za každý studovaný obor), z toho 80 hodin přímo ve škole (20h/týden), dále 40 hodin vlastní výuka a 40 hodin příprava a úkoly.

Podmínky ke splnění předmětu Učitelská praxe 2, 3 (praxe vedená KVV):
1) Řádné přihlášení studenta/ky ke škole v IS ve stanoveném termínu.
2) Sebe/hodnocení nástroj pro Učitelskou praxi za každý obor, v rámci kterého student/ka praxi vykonává (online formulář).
3) Vyplnění odpovědníku Hodnocení školy a provázejícího učitele studentem za každý obor, v rámci kterého student praxi vykonává (online formulář).
4) Splnění úkolů, které může zadat vyučující předmětu (oborový didaktik) – odevzdání prezentace shrnující semestrální praxi.

Prezentace se odevzdává ve zkouškovém období příslušnému vyučujícímu z KVV. Odevzdání výstupu ve formě powepointové prezentace či PDF prezentace doplněné obrazovými materiály. Obrazovými materiály jsou myšleny fotografie výtvarných prací žáků apod. Prezentace bude dále obsahovat popis školy a ukázku vlastní výuky, popř. dalších hodin VV. Záznamy jsou tvořeny přehledně, strukturovaně (nejde o množství textu).

Požadavky k ukončení Semináře k učitelské praxi 2:
viz webové stránky katedry pedagogiky

V případě nejasností s výběrem škol a administrativou kontaktujte 
Denisu Foltovou, DiS.; kontakt: foltova@ped.muni.cz, 549 49 3724

Kontaktní osoba na KVV: 
– doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.; kontakt: babyradova@ped.muni.cz (garantka předmětu)
– Mgr. Jana Ovčáčková; kontakt: 380935@mail.muni.cz (vyučující)   

Mapa stránekHomepage >   Praxe >   Učitelská praxe

e-galerie
Petr Písařík — MÍSTOČINUGalerie Pitevna / 10. 4. – 18. 5. 2019 / foto: www.fotomisad.cz