Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Praxe v navazujícím magisterském studiu

Pro studenty přijaté od roku 2019
Program: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy

Pokyny k praxím ze strany katedry pedagoigky ZDE:
www.ped.muni.cz/pedagogika/praxe/

Učitelská praxe vedená katedrou pedagogiky (1. semestr NMgr.):
SZ6099 Učitelská praxe 1: jednooborový studijní plán
SZ6040 Učitelská praxe 1: sdružené studium MAJOR
SZ6093 Učitelská praxe 1: sdružené studium MINOR

Seminář k učitelské praxi:
Jednooborový studijní plán: SZ6041 Seminář k učitelské praxi.
Sdružené (dvouoborové) studium: SZ6041 nebo SZ6094 Seminář k učitelské praxi. Student si zapíše předmět spolu s jedním oborem.
→ zajišťuje katedra pedagogiky

Učitelská praxe vedená katedrou výtvarné výchovy (2. a 3. semestr NMgr.):

Jednooborový studijní plán:
VV6007 Učitelská praxe 2
VV6008 Učitelská praxe 3

Sdružené (dvouoborové) studium:
VV6002 Učitelská praxe 2
VV6003 Učitelská praxe 3

Seminář k učitelské praxi:
Jednooborový studijní plán: Student si zapíše ve 2. semestru předmět pod stejným kódem (SZ6041) znovu.
Sdružené (dvouoborové) studium: 2. semestr – SZ6041 nebo SZ6094 – ten, který nebyl v 1. semestru absolvován. Student si zapíše předmět spolu s druhým oborem.
Ve 3. semestru Seminář k učitelské praxi neprobíhá.

Kontaktní osoby na KVV:
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (garant předmětu)
Mgr. BcA. Dita Valerianová (Učitelská praxe 2 a 3)
Mgr. Lenka Burešová (Učitelská praxe 2 a 3)

Časový rozsah praxe:

Učitelská praxe 2 (jarní semestr): 10. 5. – 4. 6. 2021

Pro jednooborové studenty platí souvislá praxe v rozsahu 4 týdnů. Celkem 120 hodin: 80 hodin přímo ve škole (celkem 20h/týden) – z toho celkem 20 h vlastní výuka; 20 h výuka v tandemu; 40 h další činnosti (reflexe výuky s učitelem, hospitace, exkurze aj.); 40 hodin příprava a úkoly.

Pro dvouoborové studenty platí souvislá praxe v rozsahu 4 týdnů. Celkem 120 hodin (60 h za každý studovaný obor): 80 hodin přímo ve škole (celkem 20h/týden) – z toho celkem 20 h vlastní výuka; 20 h výuka v tandemu; 40 h další činnosti (reflexe výuky s učitelem, hospitace, exkurze aj.); 40 hodin příprava a úkoly.

Učitelská praxe 3 (podzimní semestr)

Pro jednooborové studenty platí souvislá praxe v rozsahu 4 týdnů. Celkem 120 hodin: 80 hodin přímo ve škole (celkem 20h/týden) – z toho celkem 40 h vlastní výuka; 40 h další činnosti (evaluace výuky s učitelem, hospitace, exkurze aj.); 40 hodin příprava a úkoly.

Pro dvouoborové studenty platí souvislá praxe v rozsahu 4 týdnů. Celkem 120 hodin (60 h za každý studovaný obor): 80 hodin přímo ve škole (celkem 20h/týden) – z toho celkem 40 h vlastní výuka; 40 h další činnosti (evaluace výuky s učitelem, hospitace, exkurze aj.); 40 hodin příprava a úkoly.

Podmínky splnění předmětu Učitelská praxe 2 a 3 (praxe vedená katedrou výtvarné výchovy):

1) Řádné přihlášení studenta/ky ke škole v IS ve stanoveném termínu (viz návod).
2) Sebe/hodnocení nástroj pro Učitelskou praxi za každý obor, v rámci kterého student/ka praxi vykonává (online formulář).
3) Vyplnění formulářů Hodnocení školy a provázejícího učitele studentem za každý studovaný obor, v rámci kterého student praxi vykonává (online formulář).
4) Splnění zadaných úkolů, které zadává vyučující předmětu (oborový didaktik). Prezentace – shrnující semestrální praxi. 

Prezentace shrnující semestrální praxi se odevzdává ve zkouškovém období  Mgr. Lence Burešové a Mgr. BcA. Ditě Valerianové. Odevzdání prezentace probíhá osobně s výkladem ve formě powerpointové prezentace nebo PDF prezentace – doplněné obrazovými materiály (min. 15 fotografií). Obrazovými materiály jsou myšleny fotografie výtvarných prací žáků, nebo procesu práce ve výuce (pokud budou na fotkách žáci, je nutné obeznámit je s předpisy GDPR). Prezentace bude dále obsahovat popis školy a ukázku vlastní výuky, popř. ukázky z náslechů z VV. Fotografie v prezentaci musí být opatřeny textovým popiskem – zdrojem  a technickými údaji – křestní jméno autora, věk, rok, technika). Záznamy jsou tvořeny přehledně a strukturovaně, viz ukázky dobré praxe níže. 

Pedagogická hospitace:
V průběhu učitelských praxí budou realizovány pedagogické hospitace. Termíny hospitací učitelské praxe 2 a učitelské praxe 3 se domlouvají s příslušným oborovým didaktikem. → Mgr. BcA. Dita Valerianová a Mgr. Lenka Burešová. Pedagogická hospitace je povinná pro každého studenta.

Informace pro provázející učitelky a učitele ZDE:
www.ped.muni.cz/pedagogika/praxe/informace-pro-provazejici-ucitelky-a-ucitele/
 

V případě nejasností s výběrem škol a administrativou, kontaktujte:
Bc. Denisa Foltová, DiS. 
Email: foltova@ped.muni.cz  
Tel.: 549 49 3724

Kontaktní osoba na KVV:
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. 
Email: babyradova@ped.muni.cz
Tel.: 549 49 3101


Mgr. BcA. Dita Valerianová
Email: 471674@mail.muni.cz
Tel.: 549 49 6273


Mgr. Lenka Burešová
Email: 341720@mail.muni.cz
Tel.: 549 49 6273

Příklady dobré praxe:

hfh
Mapa stránekHomepage >   Praxe >   Praxe v navazujícím magisterském studiu

e-galerie
Denisa ŠediváBlank Poster / Surreal – Mistake – GO / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020