Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Studium // Study

Vedle standardní výuky v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském programu nabízí katedra svým studentkám a studentům i vzdělávací a umělecké aktivity v podobě výstav, tvůrčích dílen, exkurzí či programů v galeriích i ve veřejném prostoru.
V magisterském studiu zajišťujeme pedagogickou praxi v nejrůznějších typech základních a středních škol. Některé předměty vyučujeme přímo ve svých galeriích (Galerie Černá linka, Galerie Pitevna a Galerie Čtyři patra) nebo v partnerských institucích (Strom Art Gallery, Galerie TIC, Dům umění města Brna, Moravská galerie v Brně, Muzeum města Brna aj.). Vyučující i studentky a studenti organizují projekt Brno Art Week/Týden výtvarné kultury, který připravujeme již od r. 2010 a spolupracujeme s TIC Brno i dalšími institucemi.

Informace o studijních programech najdete pod těmito odkazy:

Mapa stránekHomepage >   Studium // Study

e-galerie
BAW2024