AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE PRAXÍ
V DOBĚ OMEZENÍ COVID-19
najdete zde.

Praxe v bakalářském studiu (tzv. asistentská praxe) je povinně volitelná a spočívá buď v působení studenta v roli asistenta pedagoga ve školní třídě (Asistentská praxe - asistent pedagoga), nebo v individuálním doučování žáků základní a střední školy (Asistentská praxe - doučování). Tuto ranou zkušenost vaši starší kolegové a kolegyně velmi oceňují, protože většinou přišli na pedagogickou fakultu s tím, že chtějí učit nebo pracovat v oblasti vzdělávání a mít kontakt s žáky. Mezi volitelnými předměty najdete další možnosti pro získání praxe: Asistentská praxe - individuální praxe (SZ6066, SZ6065, SZ6098).


Získejte pedagogické zkušenosti díky užší spolupráci s Katedrou pedagogiky a zapojte se do našich aktivit:

       • ŠKOLA DOMA - více informací o projektu zde.
       • POMÁHÁME SPOLU MIMO ŠKOLU - více informací o projektu zde.

Co je náplní asistentské praxe?

Během praxe budete spolupracovat s učiteli na činnostech spojených s rolí asistenta pedagoga ve školní třídě. Konkrétní náplň asistentské praxe si stanovíte na začátku výkonu praxe s učitelem ve škole. Reflexe asistentské praxe je součástí předmětu Sebezkušenostní příprava na profesi, zapište si ji zároveň s touto praxí. Zhodnocení přínosu praxe probíhá na závěrečném evaluačním setkání na fakultě - jde o skupinovou facilitovanou reflexi.

Během semestru se zúčastněte úvodní organizační schůzky a závěrečné skupinové evaluace. Využít můžete skupinovou nebo individuální supervizi v předem vypsaném termínu na PdF MU (na supervizi se přihlásíte v ISu).

V čem spočívá činnost asistenta pedagoga ve školní třídě?

 •  Výukové činnosti v rámci asistentské praxe:
  • vedení aktivity (10 minut) se skupinou dětí
  • individuální práce s jedním dítětem 
  • vytváření nástěnky s dětmi
  • asistence žákům dle instrukce učitele
  • práce se skupinou – moderace diskuse, distribuce materiálů, práce v centrech činností
  • samostatná výuka dle domluvy s učitelem
  • tandemová výuka
 • Další činnosti v rámci asistentské praxe ve škole:
  • výroba pomůcek
  • kopírování výukových materiálů
  • příprava komunitního kruhu
  • stínování asistenta pedagoga
  • seznámení se s agendou školy – elektronický systém, harmonogram písemek, zápis úkolů
  • konzultace způsobů řešení nestandardních situací ve škole (v kolektivu učitelů)
  • dohled na chodbách, na cestách (doprovod na sportovní akce, exkurze aj.)
  • seznámení se s ŠVP, dokumenty
  • účast na pedagogických radách a třídních schůzkách
  • pomoc ve školní družině
  • pomoc při projektových dnech nebo školní exkurzi

Termíny praxe v akademickém roce 2020/2021

Podzimní semestr 2020:

 • přihlašování na praxe: 21. - 23. 9. 2020 (prezenční studium),
  21. - 30. 9. 2020 (kombinované studium)
 • termín praxe: 15. 10. 2020 - 29. 1. 2021
 • nástup na praxi: 15. 10. 2020 v 7:45

 

Jarní semestr 2021:

 • přihlašování na praxe: 15. - 19. 2. 2021
 • termín praxe: 8. 3. 2021 - 11. 6. 2021
 • nástup na praxi: 8. 3. 2021 v 7:45
 • organizační schůzka k praxím online:
  • 1. 3. 2021 v 10,00 hodin (prezenční studium),
  • 1. 3. 2021 v 16,00 hodin (kombinované studium)

PRACTICE TEACHING ASSISTANT