Praxe v bakalářském studiu (tzv. asistentská praxe) je povinně volitelná a spočívá buď v působení studenta v roli asistenta pedagoga ve školní třídě (Asistentská praxe - asistent pedagoga), nebo v individuálním doučování žáků základní a střední školy (Asistentská praxe - doučování).

Tuto ranou zkušenost vaši starší kolegové a kolegyně velmi oceňují, protože většinou přišli na pedagogickou fakultu s tím, že chtějí učit nebo pracovat v oblasti vzdělávání a mít kontakt s žáky. Mezi volitelnými předměty najdete další možnosti pro získání praxe: Asistentská praxe - individuální praxe (SZ6066, SZ6065, SZ6098).


Získejte pedagogické zkušenosti díky užší spolupráci s Katedrou pedagogiky a zapojte se do našich aktivit:

       • ŠKOLA DOMA - více informací o projektu zde.
       • POMÁHÁME SPOLU MIMO ŠKOLU - více informací o projektu zde.

Co je náplní asistentské praxe?

Během praxe budete spolupracovat s učiteli na činnostech spojených s rolí asistenta pedagoga ve školní třídě. Konkrétní náplň asistentské praxe si stanovíte na začátku výkonu praxe s učitelem ve škole. Reflexe asistentské praxe je součástí předmětu Sebezkušenostní příprava na profesi, zapište si ji zároveň s touto praxí. Zhodnocení přínosu praxe probíhá na závěrečném evaluačním setkání na fakultě - jde o skupinovou facilitovanou reflexi.

Během semestru se zúčastněte úvodní organizační schůzky a závěrečné skupinové evaluace. Využít můžete skupinovou nebo individuální supervizi v předem vypsaném termínu na PdF MU (na supervizi se přihlásíte v ISu).

V čem spočívá činnost asistenta pedagoga ve školní třídě?

 •  Výukové činnosti v rámci asistentské praxe:
  • vedení aktivity (10 minut) se skupinou dětí
  • individuální práce s jedním dítětem 
  • vytváření nástěnky s dětmi
  • asistence žákům dle instrukce učitele
  • práce se skupinou – moderace diskuse, distribuce materiálů, práce v centrech činností
  • samostatná výuka dle domluvy s učitelem
  • tandemová výuka
 • Další činnosti v rámci asistentské praxe ve škole:
  • výroba pomůcek
  • kopírování výukových materiálů
  • příprava komunitního kruhu
  • stínování asistenta pedagoga
  • seznámení se s agendou školy – elektronický systém, harmonogram písemek, zápis úkolů
  • konzultace způsobů řešení nestandardních situací ve škole (v kolektivu učitelů)
  • dohled na chodbách, na cestách (doprovod na sportovní akce, exkurze aj.)
  • seznámení se s ŠVP, dokumenty
  • účast na pedagogických radách a třídních schůzkách
  • pomoc ve školní družině
  • pomoc při projektových dnech nebo školní exkurzi

Termíny praxe v akademickém roce 2020/2021

Podzimní semestr 2021:

 • Asitentská praxe-asistent pedagoga 1:
  • přihlašování na praxe: 13. 9. - 15. 9. 2021 (prezenční studium),
   13. 9. - 30. 9. 2021 (kombinované studium)
  • termín praxe: 14. 10. - 17. 12. 2021 (rozsah 10 týdnů během semestru)
  • nástup na praxi: 14. 10. 2021, 7:45 hod ve škole
  • úvodní organizační setkání: 13. 9. 2021 v 15,00 – 16,00 hodin, online
 • Asitentská praxe-asistent pedagoga 3:
  • přihlašování na praxe: 16. 8. - 27. 8. 2021 (prezenční i kombinované studium)
  • termín praxe: 1. 9. - 10. 9. 2021 (souvislá 1 týden, celkem 40 hodin) 
  • nástup na praxi: individuální domluva
  • úvodní organizační setkání: 31. 8. 2021 v 16,00-17,00 hodin, online

 

Jarní semestr 2022:

 • Asistentská praxe-asistent pedagoga 2
  • přihlašování na praxe: 7. 2. - 11. 2. 2022 (prezenční studium), 7. 2. - 25. 2. 2022 (kombinované studium)
  • termín praxe: 21. 2. 2022 - 14. 5. 2022 (průběžná praxe, 10 týdnů během semestru)
  • nástup na praxi: 21. 2. 2022 v 7:45
  • organizační schůzka k praxím online: bude avizováno předem

PREZENČNÍ STUDIUM

informace pro studující v prezenčním studiu

KOMBINOVANÉ STUDIUM

informace pro studující v kombinovaném studiu

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE PRAXÍ
V DOBĚ OMEZENÍ COVID-19
najdete zde.