Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

e-galerie
Eliška HrubáBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Record / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020