Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Grafické studio 18D

Grafické studio 18D nabízí kompletní grafický servis pro univerzitní pracoviště i pro nezávislé subjekty. 
Nabízíme velkoplošný tisk, předtiskovou přípravu i tisk propagačních materiálů a publikací, sazbu tiskovin, zpracování grafických návrhů, tvorbu grafických manuálů, pořízení a zpracování fotografií a videa, kurátorskou činnost, řezání na řezacím plotteru, kompletní tiskový servis, například tisk posterů, plakátů, letáků atp.

Mezi realizace studia 18D patří například vizuální stránka expozice v Zámečku Pohansko – Břeclav, nebo spolupráce na vizuálním stylu Mendel 190, celoroční akci Mendelova muzea, oslavující 190 let od narození G. J. Mendela.

KOMPLETNÍ TISKOVÝ SERVIS
• Sazba tiskovin, předtisková příprava, tisk (digitální tisk – malonáklad, offsetový tisk), zajištení knihařských prací
• Zajištení tisku propagačních materiálů i publikací.
• Velkoformátový barevný tisk jakýchkoliv formátů.
• Tvorba grafických manuálů v rozsahu stanoveném klientem (logo, jednotný vizuální styl akce – zpracování pozvánek, letáků, plakátů)
• Návrhy a tisk propagačních materiálů (letáky, postery, brožury, pakáty, bannery...)
• Zpracování grafických návrhů
• Řezací plotter

VELKOFORMÁTOVÝ TISK
• Tisk ve fotografické kvalitě
• Široká škála tiskových materiálů – výběr dle vzorníku (fotopapíry, samolepicí fólie, plátna, která umožňují napnutí na blindrámy atp.)
• Předtisková příprava

ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEA
• Pořízení fotodokumentace
• Předtisková příprava fotografií
• Pořízení a zpracování videa

KURÁTORSKÁ ČINNOST
Kompletní zajištení prezentací včetně instalace výstav, zabezpečení technického zázemí i prezentačních a konferenčních prostor.

 

Kontaktní údaje:
Katedra výtvarné výchovy PdF MU
T: +420 549 491 661
E: studio18d@ped.muni.cz

Kontaktní osoba:
Mgr. Jana Nedomová, Ph.D.
M: +420 724 264 736

Fakturační údaje:
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta
Poříčí 7, 603 00 Brno, Česká republika
IČO 00216224
DIČ CZ00216224

Mapa stránekHomepage >   Grafické studio 18D

e-galerie
BAW2024