Project information
Uvádění studujících v Ph.D. programech do sociálněvědní metodologie - rozvoj metodologických a prezentačních dovedností mladých vědeckých pracovníků bádajících nad speciálně-pedagogickými a inkluzivními tématy (UČENÍ_VĚDĚ)

Procesy směřující k rozvoji inkluzivního prostředí ve školách i společnosti se snaží ve svých výzkumech reflektovat a interpretovat studující DSP na Pedagogické fakultě MU. Širokou škálu pohledů na tuto problematiku představí na konferenci „Inkluze v České republice 2022“ více jak dvě desítky účastníků z řad studujících v DSP. Základní otázky, které si pro rok 2022 klademe: Jaký je stav inkluze na základních školách? Co pomáhá rozvoji sociální inkluze v české republice? Které výzkumné strategie se v kontextu inkluzivního a speciálního vzdělávání jeví jako nejvhodnější? Jakým způsobem jsou výsledky výzkumných šetření interpretovány a aplikovány ve speciálně pedagogické praxi? Stejně jako v loňském roce bude zejména pro studující v nižších ročnících uspořádáno metodologické soustředění, které jim pomůže zorientovat se v krásách sociálně vědního výzkumu. Dále proběhnou kratší praktické workshopy, které budou zaměřeny na analýzu kvalitativních a kvantitativních dat a na rozvoj prezentačních dovedností studujících. Školení i konference proběhne v případě nepříznivé epidemiologické situace online.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  1 – No poverty Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No.  16 – Peace, justice and strong institutions Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 14


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.