Project information
Sociálně pedagogický aspekt ve výzkumu (VyZsocpeD)

Sociálně pedagogický výzkum představuje spektrum témat, jejichž analýza přináší zajímavé poznatky, s kterými lze pracovat v oblasti praxe a teorie. Tým doktorandů, magisterských studentů a akademiků se snaží tato téma uchopit v nejširších souvislostech a prostřednictvím výzkumných šetření zachytit cenné poznatky, které rozvíjí jedinečnost disciplíny sociální pedagogiky. Výstupy z projektu jsou tvořeny publikační činností v rovině odborných textů, článků, kapitol v publikaci nebo ve společné monografii.

Publications

Total number of publications: 22


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.